Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Pojawił się projekt rozporządzenia, który na “stałe” wprowadza przepisy dotyczące przerw po szczepionce przeciw SARS-CoV-2. Dodatkowo nowe przepisy potwierdzają możliwość skrócenia przerwy między donacjami osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 do 1 tygodnia.

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. poz. 1741), które wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

Wobec przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV-2, który został wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20 marca 2020 r., a także rosnącej populacji osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek oraz coraz większą wiedzą o skutkach szczepienia, koniecznym jest wprowadzenie jednoznacznych zasad kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi, którzy zostali zaszczepieni, do oddawania krwi i jej składników do celów leczniczych. Należy mieć również na uwadze, iż obowiązujące przepisy nie uwzględniały zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu preparatami typu mRNA, natomiast w przypadku szczepionek wektorowych okres kwalifikacji wynosił 1 miesiąc, co przy powszechnym stosowaniu tego typu szczepionki w populacji osób w wieku 18-65 lat może mieć znaczący wpływ na ograniczenie liczby osób, które mogą oddawać krew. W projektowanej zmianie okres ten został skrócony do 14 dni, przy czym we wprowadzonych zapisach, mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów na dawców i dawców krwi, uwzględniono wydłużenie okresu czasowej dyskwalifikacji o 7 dni w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Projektowana zmiana uwzględnia również propozycję skrócenia odstępu między donacjami osocza metodą aferezy z 2 tygodni do 1 tygodnia (w przypadku osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2). Powyższe ma się przyczynić do zwiększenia częstotliwości oddawania osocza, a tym samym zwiększyć ilość pobieranego osocza w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Proponowany termin wejścia w życie wynika z konieczności pilnego uregulowania kwestii kwalifikowania do oddania krwi lub jej składników osób, które zostały zaszczepione różnymi typami szczepionek przeciw COVID-19. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może doprowadzić do sytuacji, w której przy rozpoczęciu masowych szczepień populacyjnych, obniży się znacząco liczba dostępnych kandydatów na dawców i dawców krwi, co może doprowadzić do trudności w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a tym samym będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia hospitalizowanych pacjentów.

Źródło: projekt-rozporzadzenia-2021-06

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading