Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Pojawił się projekt rozporządzenia, który na “stałe” wprowadza przepisy dotyczące przerw po szczepionce przeciw SARS-CoV-2. Dodatkowo nowe przepisy potwierdzają możliwość skrócenia przerwy między donacjami osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 do 1 tygodnia.

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. poz. 1741), które wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

Wobec przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV-2, który został wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20 marca 2020 r., a także rosnącej populacji osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek oraz coraz większą wiedzą o skutkach szczepienia, koniecznym jest wprowadzenie jednoznacznych zasad kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi, którzy zostali zaszczepieni, do oddawania krwi i jej składników do celów leczniczych. Należy mieć również na uwadze, iż obowiązujące przepisy nie uwzględniały zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu preparatami typu mRNA, natomiast w przypadku szczepionek wektorowych okres kwalifikacji wynosił 1 miesiąc, co przy powszechnym stosowaniu tego typu szczepionki w populacji osób w wieku 18-65 lat może mieć znaczący wpływ na ograniczenie liczby osób, które mogą oddawać krew. W projektowanej zmianie okres ten został skrócony do 14 dni, przy czym we wprowadzonych zapisach, mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów na dawców i dawców krwi, uwzględniono wydłużenie okresu czasowej dyskwalifikacji o 7 dni w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Projektowana zmiana uwzględnia również propozycję skrócenia odstępu między donacjami osocza metodą aferezy z 2 tygodni do 1 tygodnia (w przypadku osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2). Powyższe ma się przyczynić do zwiększenia częstotliwości oddawania osocza, a tym samym zwiększyć ilość pobieranego osocza w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Proponowany termin wejścia w życie wynika z konieczności pilnego uregulowania kwestii kwalifikowania do oddania krwi lub jej składników osób, które zostały zaszczepione różnymi typami szczepionek przeciw COVID-19. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może doprowadzić do sytuacji, w której przy rozpoczęciu masowych szczepień populacyjnych, obniży się znacząco liczba dostępnych kandydatów na dawców i dawców krwi, co może doprowadzić do trudności w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a tym samym będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia hospitalizowanych pacjentów.

Źródło: projekt-rozporzadzenia-2021-06

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.