Ustawa przyjęta przez Sejm

AKTUALIZACJA:

Prezydent 25 stycznia 2021 roku podpisał ustawę i przekazał do opublikowania. Tego samego dnia wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. Przepisy w niej zawarte obowiązują zatem od 26 stycznia 2021 roku.


21 stycznia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjął ją z częścią poprawek zaproponowanych przez Senat. Przepisy w niej zawarte jeszcze nie obowiązują, ustawa wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (z wyjątkami).

Uzasadnienie przeprowadzenia zmian w przepisach

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwana dalej “ustawą COVID-19”. Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W chwili przyjmowania ww. regulacji nie były znane rzeczywiste skutki wywołanego wybuchem pandemii kryzysu. Mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania kolejnych sektorów gospodarki oraz wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organów państwa, niezbędne jest wprowadzenie zmian w ww. ustawie oraz regulacjach z nią związanych. Art.3 tejże ustawy wprowadza zmiany w ustawie o publicznej słuzbie krwi.

Przywileje dla … (właśnie dla kogo?)

Celem regulacji zawartej w nowych przepisach jest częściowa rekompensata dla ozdrowieńców po chorobie COVID-19 kosztów związanych z oddaniem osocza, dodatkowa mobilizacja osób oddających osocze krwi oraz umożliwienie i ułatwienie ozdrowieńcom przemieszczania się do różnych punktów poboru krwi, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Regulacje te służą zabezpieczeniu zapotrzebowania na krew i jej składniki w okresie epidemii w stosunku do wszystkich dawców. Szpitale w okresie zimowym realizują zabiegi na poziomie sierpnia/września, a dostęp do dawców krwi jest bardzo ograniczony. W związku z tym, że w przypadku tych dawców krwi są to zazwyczaj trzy donacje, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą wydawać zaświadczenie potwierdzające otrzymanie przywileju własnie po 3 oddaniach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że na dzień 25 listopada 2020 r. było 6 373 donacje, co daje ok. 5 000 dawców ozdrowieńców.

Przepis wprowadzający spójność dla służb mundurowych

Zatwierdzone zmiany zmierzają również do zapewnienia ustawie wewnętrznej spójności. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. W art. 9 jest jednak mowa tylko o zwolnieniu od pracy. Senatorowie uznali, że jeżeli założeniem przyjętym w art. 9a ust. 1 pkt 1 było zwolnienie od wykonywania czynności służbowych osób pozostających w stosunku służby, należy zmienić w tym kierunku także art. 9.

Poprawka dotyczącą przeprowadzania kontroli w placówkach publicznej służby krwi

Uchwalając ustawę Sejm wprowadził możliwość prowadzenia kontroli, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi, w sposób zdalny. Zapewni to w okresie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii bezpieczeństwo zarówno kontrolerom, jak i osobom kontrolowanym.

Ustawa teraz trafi do Marszałek Sejmu, która przekaże ją do podpisania Prezydentowi. Tak jak wspomnieliśmy na początku przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dokładnie jak brzmią przepisy zmieniające możecie zobaczyć w tym artykule Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

50 komentarzy do “Ustawa przyjęta przez Sejm”

 1. Dzień dobry! Mam pytanie dot. interpretacji ustawy – w czasie pandemii oddałam krew 3 razy, po ostatniej donacji w połowie ubiegłego roku pobrałam zaświadczenie upoważniające do skorzystania z 33% zniżki w transporcie publicznym. Czy jeśli w między czasie nie oddałam więcej krwi (powody zdrowotne) to czy mimo to mogę poprosić centrum krwiodawstwa o wystawienie nowego zaświadczenia na podstawie tych 3 donacji, które stanowiły podstawę do wystawienia pierwszego zaświadczenia i miały miejsce dawniej niż pół roku temu ale oczywiście w trakcie pandemii?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Czytając przepisy wprost nie ma wymogu kolejnych oddań. Natomiast wiemy, że ustawodawca tak chce by było to interpretowane. Samo NCK przysłało nam interpretacje przepisów, która mówi o wymogu kolejnych oddań. Jednak kontaktowaliśmy się z prawnikami i same przepisy są tak nieprawidłowo skonstruowane, że taki wymóg z nich nie wynika. Oto treść odp:
   “Dzień dobry, w odpowiedzi na e-mail dotyczący wydawania zaświadczeń Honorowym Dawcom Krwi uprawniających do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, uprzejmie informujemy, że można uzyskać następne zaświadczenie za trzy kolejne donacje. Koniecznym jest ponowne spełnienie przesłanek uprawniających do wystawienia zaświadczenia, tj. dawca musi oddać trzy donacje krwi i jej składników albo trzy donacje osocza od ozdrowieńców (w okresie od daty wystawienia pierwszego zaświadczenia jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii).
   Z poważaniem,
   Narodowe Centrum Krwi”

   Odpowiedz
 2. Dlaczego w dalszym ciagu osoby obcojezyczne nie moga oddac krwi NAWET gdy jest przy tym obecny tl8macz przysiegly? To sie nie trzyma kupy! Prosz o odpowiedz z podabiem a) powodow, b) podstaw prawnych. Mam wrazenie, ze yo jakis relikt pokomunistyczny.
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 3. Na wstępie zaznaczę, że pracuję w systemie zmiennym (12h pracy, 24 h wolnego, 12 h pracy). Jeżeli oddam osocze w dzień wolny, to dostanę zaświadczenie na następny dzień (pracujący). Mam wtedy dzień wolny, który nie jest traktowany jak urlop wypoczynkowy tylko jako “dodatkowy”?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading