Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej już po 3 oddaniach w czasie epidemii

Dzisiaj napiszę kilka słów o przywileju, który przysługuje Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi od ładnych kilkudziesięciu lat. Po co więc pisać o czymś o czym już pewnie każdy wie? Ponieważ nie każdy może wiedzieć, że grono osób uprawionych mogących skorzystać właśnie z wyżej wspomnianego przywileju zostało znacząco poszerzone na przełomie stycznia i lutego tego roku. Chodzi mi o przywilej wynikający z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). Jak wiecie jeden z rozdziałów tego aktu prawnego opisuje szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Już pierwszy artykuł (Art.43) tego rozdziału wymienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jako grupę osób mogących korzystać z tych szczególnych uprawnień. W tym przypadku mowa o przysługiwaniu w bezpłatne lub ze zniżką zaopatrzenie w leki objęte dwoma wykazami (leki, refundowane oraz leki, które dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi). Więcej o tym przywileju możecie przeczyta na stronie Leki dla zasłużonych honorowych dawców krwi Dowiecie się m.in. kto może wypisać receptę, jaki dokument uprawniający trzeba przedstawić oraz będziecie mogli zapoznać się z 2 wykazami tychże leków. W tym uprawnieniu nie nastąpiły zmiany.

Drugim przywilejem wynikającym z tej ustawy jest prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Jest on opisany w art. 47c. Jak widzimy w 3 punkcie ustawodawca odwołuje się do wyżej wymienionego art. 43 ust.1 a więc do grupy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. W tym jednak przypadku warto jednak zwrócić uwagę również na punkt 12.

Art. 47c. 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

To jest właśnie zmiana o której wspomniałem na początku wpisu. Nowa grupa uprzywilejowanych osób została dodana przez ustawodawcę właśnie pod koniec stycznia tego roku. A więc prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach nabywają też osoby, które nie mają tytułu ZHDK ale od 14 marca 2020 do chwili obecnej oddali 3 razy krew lub jej składnik. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dotyczy on bez względu czy ktoś przechorował COVID-19 czy też nie, czy ma przeciwciała czy nie. Przywilej należy się każdemu kto oddał 3 razy krew lub jej składnik w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Z przywileju można skorzystać na podstawie zaświadczenia, które wydają placówki publicznej służby krwi. Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.

Informuję Was o tym przywileju też dlatego, gdyż na oficjalnych plakatach Ministerstwa Zdrowia przedstawiających nowe uprawnienia nie znajdziecie nawet wzmianki o tym przywileju.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm)

2 komentarze do “Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej już po 3 oddaniach w czasie epidemii”

  1. kiedy najpóźniej można się zgłosić po to zaświadczenie? Czy to nie jest określone i warto się zgłosić gdy będzie potrzebne?

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading