Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej już po 3 oddaniach w czasie epidemii

Dzisiaj napiszę kilka słów o przywileju, który przysługuje Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi od ładnych kilkudziesięciu lat. Po co więc pisać o czymś o czym już pewnie każdy wie? Ponieważ nie każdy może wiedzieć, że grono osób uprawionych mogących skorzystać właśnie z wyżej wspomnianego przywileju zostało znacząco poszerzone na przełomie stycznia i lutego tego roku. Chodzi mi o przywilej wynikający z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). Jak wiecie jeden z rozdziałów tego aktu prawnego opisuje szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Już pierwszy artykuł (Art.43) tego rozdziału wymienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jako grupę osób mogących korzystać z tych szczególnych uprawnień. W tym przypadku mowa o przysługiwaniu w bezpłatne lub ze zniżką zaopatrzenie w leki objęte dwoma wykazami (leki, refundowane oraz leki, które dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi). Więcej o tym przywileju możecie przeczyta na stronie Leki dla zasłużonych honorowych dawców krwi Dowiecie się m.in. kto może wypisać receptę, jaki dokument uprawniający trzeba przedstawić oraz będziecie mogli zapoznać się z 2 wykazami tychże leków. W tym uprawnieniu nie nastąpiły zmiany.

Drugim przywilejem wynikającym z tej ustawy jest prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Jest on opisany w art. 47c. Jak widzimy w 3 punkcie ustawodawca odwołuje się do wyżej wymienionego art. 43 ust.1 a więc do grupy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. W tym jednak przypadku warto jednak zwrócić uwagę również na punkt 12.

Art. 47c. 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

To jest właśnie zmiana o której wspomniałem na początku wpisu. Nowa grupa uprzywilejowanych osób została dodana przez ustawodawcę właśnie pod koniec stycznia tego roku. A więc prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach nabywają też osoby, które nie mają tytułu ZHDK ale od 14 marca 2020 do chwili obecnej oddali 3 razy krew lub jej składnik. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dotyczy on bez względu czy ktoś przechorował COVID-19 czy też nie, czy ma przeciwciała czy nie. Przywilej należy się każdemu kto oddał 3 razy krew lub jej składnik w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Z przywileju można skorzystać na podstawie zaświadczenia, które wydają placówki publicznej służby krwi. Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.

Informuję Was o tym przywileju też dlatego, gdyż na oficjalnych plakatach Ministerstwa Zdrowia przedstawiających nowe uprawnienia nie znajdziecie nawet wzmianki o tym przywileju.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm)

1 comment

  • das

    kiedy najpóźniej można się zgłosić po to zaświadczenie? Czy to nie jest określone i warto się zgłosić gdy będzie potrzebne?

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.