Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Darowizna na krwiodawstwo – 2022 rok

Kilka osób podesłało mi linki do stron, na których znajdowały się błędne informacje, że dawcy poszczególnych składników krwi jak osocze i płytki krwi biorą w rozliczeniach inną kwotę rekompensaty niż dawcy krwi pełnej. Dodatkowo kilka osób pytało czy osocze od ozdrowieńca jest tak samo rozlicza jak zwykłe osocze. Oto odpowiedź z Krajowej Informacji Podatkowej:

Szanowny Panie,

odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

 

Obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi lub jej składników wynosi 130 zł ( nie ma znaczenia fakt, czy krwiodawca jest ozdrowieńcem).

 

Podstawa prawna:
– art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

 

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki (jesteś honorowym dawcą krwi).

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak obliczyć ulgę

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Odliczysz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

 • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
 • kształcenia zawodowego.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. “Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym – ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) – nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi (czyli z RCKiK). W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
  z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Więcej na temat ulgi na: https://krwiodawcy.org/ulga-podatkowa-dla-hdk

2 komentarze

 • Malgorzata Lewsza

  Odnośnie zaświadczenia do PIT to zaświadczenie wydaje punkt który krew pobieral czy dowolny punkt RCKiK w Polsce? Ostatnio chciałam pobrać takie zaświadczenie i powiedziano mi że jestem w tym punkcie pierwszy raz, nie ma żadnego krajowego rejestru krwiodawców?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Podmiotami, które otrzymują darowizny w postaci krwi są siedziby centrów krwiodawstwa a więc RCKiK. Jeżeli oddawałaś w kilku punktach ale podległych pod jedną siedzibą to ona jest tym podmiotem. Jeżeli oddawałaś w punktach, które podlegają pod różne siedziby to podmiotami będą te siedziby pod które te punkty podlegają. Ja oddaje krew w Toruniu i Bydgoszczy a więc podmiotem będzie tylko Bydgoszcz, gdyż Toruń pod nią podlega. Jakbym oddał dodatkowo np w Gdyni to bym miał 2 podmioty a więc : RCKiK Bydgoszcz i RCKiK w Gdańsku, gdyż Gdynia pod to centrum poldega.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.