Darowizna na krwiodawstwo – 2022 rok

Kilka osób podesłało mi linki do stron, na których znajdowały się błędne informacje, że dawcy poszczególnych składników krwi jak osocze i płytki krwi biorą w rozliczeniach inną kwotę rekompensaty niż dawcy krwi pełnej. Dodatkowo kilka osób pytało czy osocze od ozdrowieńca jest tak samo rozlicza jak zwykłe osocze. Oto odpowiedź z Krajowej Informacji Podatkowej:

Szanowny Panie,

odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

 

Obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi lub jej składników wynosi 130 zł ( nie ma znaczenia fakt, czy krwiodawca jest ozdrowieńcem).

 

Podstawa prawna:
– art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).

 

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki (jesteś honorowym dawcą krwi).

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak obliczyć ulgę

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Odliczysz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

 • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
 • kształcenia zawodowego.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. “Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym – ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) – nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi (czyli z RCKiK). W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
  z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Więcej na temat ulgi na: https://krwiodawcy.org/ulga-podatkowa-dla-hdk

2 komentarze do “Darowizna na krwiodawstwo – 2022 rok”

 1. Odnośnie zaświadczenia do PIT to zaświadczenie wydaje punkt który krew pobieral czy dowolny punkt RCKiK w Polsce? Ostatnio chciałam pobrać takie zaświadczenie i powiedziano mi że jestem w tym punkcie pierwszy raz, nie ma żadnego krajowego rejestru krwiodawców?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Podmiotami, które otrzymują darowizny w postaci krwi są siedziby centrów krwiodawstwa a więc RCKiK. Jeżeli oddawałaś w kilku punktach ale podległych pod jedną siedzibą to ona jest tym podmiotem. Jeżeli oddawałaś w punktach, które podlegają pod różne siedziby to podmiotami będą te siedziby pod które te punkty podlegają. Ja oddaje krew w Toruniu i Bydgoszczy a więc podmiotem będzie tylko Bydgoszcz, gdyż Toruń pod nią podlega. Jakbym oddał dodatkowo np w Gdyni to bym miał 2 podmioty a więc : RCKiK Bydgoszcz i RCKiK w Gdańsku, gdyż Gdynia pod to centrum poldega.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading