Czy ZHDK może wybrać poza kolejnością konkretnego lekarza?

Jeden z dawców zapytał się nas czy korzystając z prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej może wybrać u danego świadczeniodawcy. Oto odpowiedź z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Logo NFZ niebieskie litery NFZ

Szanowny Panie,

kolejność udzielania świadczeń określa ustawa [1]. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. Pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określony do komórki organizacyjnej, a nie do poszczególnych lekarzy. W przypadku kilku lekarzy udzielających tego samego zakresu świadczeń w ramach jednej komórki organizacyjnej, pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien odpowiadać pierwszemu wolnemu terminowi udzielenia świadczenia przez lekarza, do którego czas oczekiwania jest najkrótszy.

Jeśli pacjent chce mieć udzielone świadczenia przez konkretnego lekarza powinien liczyć się z prawdopodobieństwem dłuższego oczekiwaniem na udzielenie świadczenia. Pacjenci posiadający prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością wybierając, spośród wszystkich lekarzy udzielających świadczeń w danej komórce organizacyjnej, konkretnego lekarza, do którego trzeba oczekiwać, rezygnują z przysługującego im prawa i powinni być wpisywani na listę oczekujących.

Podstawa prawna:

[1] art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.)

Z wyrazami szacunku
Departament Obsługi Klientów
Centrala NFZ

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading