KrewKarta

krwiodawstwo

KrewKarta

Identyfikacyjna karta grupy krwi, pot. krewkarta – dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Posiadanie identyfikacyjnej karty grupy krwi jest nieobowiązkowe, a jej wydanie jest płatne. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można zamówić za darmo taką kartę po dwukrotnym honorowym oddaniu krwi.

Żródło: http://pl.wikipedia.org/

BiałystokBydgoszczKaliszKrakówOlsztynOpolePoznańRacibórzRadomRzeszówWarszawaWrocławRCKiKRCKiKRCKiKRCKiKRCKiK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Aby otrzymać legitymację z grupą krwi należy zgłosić się do RCKiK w Białymstoku lub Terenowego Oddziału w województwie podlaskim z jednym zdjęciem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Krewkartę otrzymuje się po 3 oddaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

  • Każdy dawca, który trzykrotnie oddał krew, w równych odstępach czasu, otrzymuje bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi.
  • Jeśli dawca oddał minimum raz krew otrzymuje krewkartę za opłatą 20 zł.
  • Jeśli osoba nigdy nie oddawała krwi a chce taką kartę posiadać – musi się zgłosić do naszego Centrum i dokonać opłaty w wysokości 52 zł.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Krwiodawca musi oddać minimum 3 razy krew aby otrzymać za darmo Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

RCKiK w Olsztynie informuje , że wydaje ?Kartę identyfikacyjną grupy krwi? dla krwiodawcy na życzenie ( należy przy rejestracji zgłosić chęć jej otrzymania) . Kartę wydajemy bezpłatnie jeśli dawca oddał krew trzy razy , za odpłatnością ( 8 zł) przy mniej niż trzech oddanych jednostkach krwi .

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI:
a) Honorowi Dawcy Krwi,
b) osoby prywatne dokonujące oznaczenia grupy krwi w RCKiK (dwa oznaczenia),
c) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK
nie wcześniej niż w 2001 r. (dwa oznaczenia).
d) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w innym laboratorium i jedno oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK pod warunkiem przekazania RCKiK dokumentu z wynikiem badań wykonanym w innym laboratorium.
ODPŁATNOŚĆ:
W ramach promocji honorowego krwiodawstwa RCKiK wydaje Karty nieodpłatnie:
a) wielokrotnym HDK,
b) HDK oddającym krew w okresie wakacyjnym tj. od 14 czerwca do 31 sierpnia,
c) HDK, którzy zostaną zgłoszeni przez Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
2. Nieodpłatne wydanie Kart nie dotyczy dawców autologicznych.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 lit.b, w przypadku gdy HDK oddaje krew po raz pierwszy, RCKIK pobiera opłatę za wydanie Karty.
4. Osobom, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b, c i d, RCKiK wyda Kartę po uiszczeniu stosownej opłaty.
5. Każdemu HDK przysługuje tylko jedna bezpłatna Karta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, RCKiK na wniosek HDK wystawi Kartę za opłatą.
Regulamin KrewKarty w Opolu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

KrewKartę może otrzymać:
– niedpłatnie ją dawca, który oddał 12 litrów krwi i jest cały czas czynnym dawcą na terenie podległym RCKiK Poznań.
– nieodpłatnie ten dawca, który oddał 3 x krew od kwietnia 2009 roku i jest dalej czynnym dawcą.
– osoba, która wpłaci w kasie RCKiK 58 zł za dwukrotne oznaczenie grupy krwi i przeciwciał wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
– osoba, która ma jeden prawidłowo wypisany wynik grupy krwi (stempel jednostki, która wynik wydała, numery badań oraz podpisy osób uprawnionych do oznaczenia grup krwi) i wpłaci w kasie 34 zł w celu jednokrotnego pobrania próbki krwi i oznaczenia grupy krwi oraz przeciwciał w laboratorium RCKiK wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
UWAGA! Po krew karty należy zgłaszać się osobiście z dowodem tożsamości.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informuję, że w naszym Centrum honorowy dawca krwi może otrzymać identyfikacyjną kartę grupy krwi nieodpłatnie, jeżeli honorowo odda przynajmniej dwie jednostki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Koszt wydania Krewkart:

  • Osoby nie oddające krwi ? 80 PLN (razem z badaniami grupy krwi)
  • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 1 raz ? 20 PLN
  • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 2 razy ? 10,00 PLN
  • Dawcy, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi honorowo ? otrzymują kartę bezpłatnie
  • Osoby, które starają się o duplikat krewkarty ? 20 PLN
  • Dawcy nieaktywni ? 20,00 PLN

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

1. Bezpłatnie identyfikacyjną kartę grupy krwi otrzymują Honorowi Krwiodawcy, którzy:
– oddali krew lub jej składniki, co najmniej trzy razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
– oddali krew co najmniej cztery razy i są nadal czynnymi dawcami ? 2 donacje w ciągu roku na terenie Województwa Podkarpackiego.
– nie są już czynnymi Krwiodawcami, lecz oddali honorowo krew co najmniej 20 razy na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Chęć otrzymania karty grup krwi dawca powinien zgłosić przy rejestracji, w przypadku Terenowego Oddziału i Ekip wyjazdowych dawca musi dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
3. Karta grupy krwi nie jest wydawana obligatoryjnie.
4. Identyfikacyjna karta grupy krwi wydawana jest na wniosek dawcy krwi już po pierwszym oddaniu za odpłatnością 20zł.
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wydanej bezpłatnie nowa wystawiona będzie za opłatą 20 zł.
6. Nieodpłatne wydawanie kart krwi nie dotyczy dawców autologicznych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Krewkartę wydajemy bezpłatnie, przy 3 oddaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Krewkarta przysługuje dawcy po 3 oddaniu krwi tzn. podczas 4 oddania krwi należy zgłosić prośbę o wyrobienie takiej karty.

RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
Podziel się na Share on Facebook22Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>