KrewKarta

krwiodawstwo

KrewKarta

Identyfikacyjna karta grupy krwi, pot. krewkarta – dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Jest jedynym dokumentem, obok legitymacji honorowego dawcy krwi, na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi. Posiadanie identyfikacyjnej karty grupy krwi jest nieobowiązkowe, a jej wydanie jest płatne. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można zamówić za darmo taką kartę po dwukrotnym honorowym oddaniu krwi.

Żródło: http://pl.wikipedia.org/

BiałystokBydgoszczKaliszKrakówOpolePoznańRacibórzRadomWarszawaWrocławRCKiKRCKiKRCKiKRCKiKRCKiKRCKiKRCKiK

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Aby otrzymać legitymację z grupą krwi należy zgłosić się do RCKiK w Białymstoku lub Terenowego Oddziału w województwie podlaskim z jednym zdjęciem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Krewkartę otrzymuje się po 3 oddaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

  • Każdy dawca, który trzykrotnie oddał krew, w równych odstępach czasu, otrzymuje bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi.
  • Jeśli dawca oddał minimum raz krew otrzymuje krewkartę za opłatą 20 zł.
  • Jeśli osoba nigdy nie oddawała krwi a chce taką kartę posiadać – musi się zgłosić do naszego Centrum i dokonać opłaty w wysokości 52 zł.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Krwiodawca musi oddać minimum 3 razy krew aby otrzymać za darmo Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI:
a) Honorowi Dawcy Krwi,
b) osoby prywatne dokonujące oznaczenia grupy krwi w RCKiK (dwa oznaczenia),
c) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK
nie wcześniej niż w 2001 r. (dwa oznaczenia).
d) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w innym laboratorium i jedno oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK pod warunkiem przekazania RCKiK dokumentu z wynikiem badań wykonanym w innym laboratorium.
ODPŁATNOŚĆ:
W ramach promocji honorowego krwiodawstwa RCKiK wydaje Karty nieodpłatnie:
a) wielokrotnym HDK,
b) HDK oddającym krew w okresie wakacyjnym tj. od 14 czerwca do 31 sierpnia,
c) HDK, którzy zostaną zgłoszeni przez Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
2. Nieodpłatne wydanie Kart nie dotyczy dawców autologicznych.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 lit.b, w przypadku gdy HDK oddaje krew po raz pierwszy, RCKIK pobiera opłatę za wydanie Karty.
4. Osobom, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b, c i d, RCKiK wyda Kartę po uiszczeniu stosownej opłaty.
5. Każdemu HDK przysługuje tylko jedna bezpłatna Karta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, RCKiK na wniosek HDK wystawi Kartę za opłatą.
Regulamin KrewKarty w Opolu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

KrewKartę może otrzymać:
– niedpłatnie ją dawca, który oddał 12 litrów krwi i jest cały czas czynnym dawcą na terenie podległym RCKiK Poznań.
– nieodpłatnie ten dawca, który oddał 3 x krew od kwietnia 2009 roku i jest dalej czynnym dawcą.
– osoba, która wpłaci w kasie RCKiK 58 zł za dwukrotne oznaczenie grupy krwi i przeciwciał wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
– osoba, która ma jeden prawidłowo wypisany wynik grupy krwi (stempel jednostki, która wynik wydała, numery badań oraz podpisy osób uprawnionych do oznaczenia grup krwi) i wpłaci w kasie 34 zł w celu jednokrotnego pobrania próbki krwi i oznaczenia grupy krwi oraz przeciwciał w laboratorium RCKiK wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
UWAGA! Po krew karty należy zgłaszać się osobiście z dowodem tożsamości.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informuję, że w naszym Centrum honorowy dawca krwi może otrzymać identyfikacyjną kartę grupy krwi nieodpłatnie, jeżeli honorowo odda przynajmniej dwie jednostki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Koszt wydania Krewkart:

  • Osoby nie oddające krwi ? 80 PLN (razem z badaniami grupy krwi)
  • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 1 raz ? 20 PLN
  • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 2 razy ? 10,00 PLN
  • Dawcy, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi honorowo ? otrzymują kartę bezpłatnie
  • Osoby, które starają się o duplikat krewkarty ? 20 PLN
  • Dawcy nieaktywni ? 20,00 PLN
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Krewkartę wydajemy bezpłatnie, przy 3 oddaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Krewkarta przysługuje dawcy po 3 oddaniu krwi tzn. podczas 4 oddania krwi należy zgłosić prośbę o wyrobienie takiej karty.

RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
RCKiK
Podziel się na Share on Facebook22Share on Google+1Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>