Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych

Głównym celem programu jest m.in. rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru, poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa poprzez przygotowanie i przeprowadzenie zsynchronizowanych akcji promujących honorowe krwiodawstwo na szczeblu centralnym oraz lokalnie na terenach działania Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ramach programu wyposażane są jednostki publicznej służby krwi nadzorowane przez Ministra Zdrowia w aparaturę do redukcji patogenów, w pierwszej kolejności w osoczu. Ponadto Program zakłada również zakup 24 mobilnych punktów poboru krwi – sukcesywnie 4 mobilne punkty poboru rocznie.

Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i Honorowych Dawców Krwi.

Cele szczegółowe to m.in.:

  • propagowanie honorowego krwiodawstwa
  • rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru
  • poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników stosowanych w lecznictwie
  • optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie

5 komentarzy do “Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.