Tag : oplaty-za-krew

Opłaty za krew i jej składniki w 2014

Koniec roku tuż, tuż … więc Ministerstwo Zdrowia jak zwykle w ostatnich miesiącach przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. Został on zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa w dniu 13 listopada 2013 roku celem uzgodnień zewnętrznych. Porównując go z aktualnym rozporządzeniem w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki można zauważyć, iż nie wprowadzono żadnych większych zmian dotyczących opłat w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia wprowadza natomiast zmiany w zakresie poszczególnych definicji np. dawki terapeutycznej koncentratu krwinek płytkowych w krwi pełnej czy definicji jednostki osocza świeżo mrożonego. Dodano również do projektu definicję dawki pediatrycznej, której nie było w poprzednim akcie prawnym.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpi obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie określania wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r. .

Możecie samodzielnie porównać oba dokumenty i tak jak wyżej napisaliśmy nie zauważycie różnic w podstawowych opłatach.

Posiedzenie Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 20 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Omówiono następujące zagadnienia:
* Rozszerzenie katalogu preparatów, które powinny zostać ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki.
* Analiza zasadności zaleceń wykonywania testu HBV-DNA w obecnym kształcie w jednostkach publicznej służby krwi w Polsce.
* Autohemoterapia.

Termin kolejnego posiedzenia zaplanowano na 20 grudnia 2010 roku.

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus