Opłaty za krew i jej składniki w 2014

Koniec roku tuż, tuż … więc Ministerstwo Zdrowia jak zwykle w ostatnich miesiącach przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. Został on zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa w dniu 13 listopada 2013 roku celem uzgodnień zewnętrznych. Porównując go z aktualnym rozporządzeniem w sprawie określenia wysokości opłat … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 20 października 2010 roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Omówiono następujące zagadnienia: * Rozszerzenie katalogu preparatów, które powinny zostać ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki. * Analiza zasadności zaleceń wykonywania testu HBV-DNA w obecnym kształcie w jednostkach publicznej służby … Dowiedz się więcej