Przygotowanie przewoźników a ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego

Według znowelizowanych przepisów:

Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.
2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź PKP Informatyka spółka z o.o.

Zgodnie z obowiązującą od 26 stycznia 2021 r., ustawą sejmową z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159), wprowadzającą ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, przewoźnicy kolejowi, których systemy sprzedażowe utrzymujemy, zlecili nam wprowadzenie tej zniżki we wspomnianych systemach.

Będą one dostępne w ofertach przewoźników od 1 lutego 2021 r.

Odpowiedź PKP Intercity

Informujemy, że od 26 stycznia 2021 r. Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy pociągami PKP Intercity. Zniżka dotyczy przejazdów 1 i 2 kl. pociągów kategorii TLK i IC oraz 2 kl. pociągów EIC i EIP.

Ważne! Ulga obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii i dotyczy honorowych dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Zaświadczenie musi zawierać:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Od 1 lutego w systemie sprzedaży pojawi się możliwość zakupu biletu ze zniżką 33%. Do tego czasu osoby uprawnione do skorzystania z ulgi, które zakupią bilet normalny lub wg dostępnej oferty mogą wystąpić o zwrot różnicy w cenie biletu wysyłając e-mali na adres wyrownanie@intercity.pl . Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko podróżnego oraz należy do niego dołączyć:
– kopię biletu
– kopię zaświadczenia uprawniającego do ulgi
– numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot, jeżeli bilet został zakupiony w kasie biletowej, w biletomacie lub u konduktora.

Nowa ulga została wprowadzona na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1777 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 159).

Odpowiedź POLREGIO

Dzień dobry,
w odpowiedzi na poniższą wiadomość e-mail, uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021 poz. 159).

W związku z powyższym od dziś (26.01.2021) można zakupić bilet na przejazd wg ulgi 33% dla Honorowych Dawców Krwi w okresie stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemii.

Krótki czas pomiędzy ogłoszeniem powyższego rozporządzenia, a terminem wejścia w życie założeń spowodował brak możliwości wdrożenia w takim terminie w systemach sprzedaży powyższej ulgi. Dlatego dzisiaj została wystosowana regulacja do pracowników dot. prawidłowej odprawy podróżnych na podstawie powyższej ulgi. Podróżni do czasu wdrożenie nowego kodu ulgi w systemach sprzedaży mają możliwość zakupu biletu wg powyższej ulgi w punktach odprawy (kasy biletowe) lub bezpośrednio u obsługi pociągu.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia do przejazdów pociągami uprawnienia do przejazdów pociągami jest zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWIA.

Przejazdy z ulgą 33% na podstawie ww. zaświadczenia przysługują przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Zaświadczenie zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Podróżnym do czasu wprowadzenia we wszystkich systemach sprzedaży prawidłowego kodu zniżki wystawia się bilet z ulgą 33% – na podstawie innego kodu (dla innych uprawnionych osób) posiadających ten sam wymiar ulgi w wysokości 33%. Na bilecie osoba wydająca bilet zamieszcza odpowiednią adnotację informującą o ważności ulgi na podstawie zaświadczenie Honorowego Dawcy Krwi.

Proszę o przyjęcie powyższej odpowiedzi.

Po sprawdzeniu kto ma ulgę 33% wychodzi, że nauczyciele. Dlatego nie bądźcie zdziwieni, że dopóki system sprzedażowy nie będzie miał wprowadzonych honorowych dawców krwi jako osobnej grupy uprawnionej do zniżkowych przejazdów to na biletach pojawi się słowo nauczyciel lub kod odpowiadający tej grupie społecznej.

Kolejne Śląskie

Dzień dobry.

Szanowny Panie, oczekujemy na implementację ulgi przez PKP Informatyka. Będziemy informować o funkcjonowaniu systemowym. Aktualnie można skierować się do kierownika pociągu lub pracownika np. kasy, gdzie zostanie Pan poinformowany o sposobie wydawania biletu z ulgą.

Pozdrawiam, Tomasz Musioł Rzecznik Prasowy.

56 komentarzy do “Przygotowanie przewoźników a ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego”

 1. Witam,
  mam pytanie, jaki sens ma te zaświadczenie, jeżeli można zweryfikować ile i kiedy były donacje na podstawie książeczki donacji (tam są wszystkie potrzebne informacje)?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Gdyż nowe legitymacje są już w postaci plastikowych kart i nie można na jej podstawie dokonać weryfikacji. Dodatkowo uprawnienie to jest czasowe na 6 lub 12 miesięcy od daty wystawienia zależy czy mowa o zniżka w transporcie czy obsłudze poza kolejnością.

   Odpowiedz
 2. A z jakiej podstawy prawnej wynika, że po 3-krotnym oddaniu krwi w czasie zagrożenia epidemicznego/epidemii i wydaniu zaświadczenia na 6 miesięcy trzeba tego dokonać ponownie, skoro wypełniło się przesłankę ustawową? Zresztą, jeśli powiedzmy przyjdę tylko raz przed wygaśnięciem tego zaświadczenia i oddam de facto 4. raz, to jaką podstawę regionalne centrum będzie miało, żeby mi nie wydać zaświadczenia (abstrahując od tego, czy w ogóle sprawdzi, czy wcześniej zostało wydane)?

  Odpowiedz
 3. Mając Książeczkę trzeba przedstawić zaświadczenie po które trzeba jechać…Czy to gra warta świeczki czy to dla klientów którzy chcą objechać cały kraj żeby się opłaciło?. Aż się odechciewa oddawać krew ludziom którzy krew wziąć chętnie wezmą ale i środkowy palec równie chętnie w podzięce pokażą. Ta ustawa to dno. Podstawą powinna być legitymacja bo w niej również są daty donacji jeśli już się tak upierają żeby nie wszystkim to przysługiwało.

  Odpowiedz
 4. Witam, mam wystawione zaświadczenie, że od 14 marca 2020 zostały oddane 3 donacje krwi w tym jej składniki, ale nie jest zaznaczone, że w tym osocze po COVID-19. Czy do udzielenia zniżki nie jest konieczna ta informacja czy jest?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zniżka jest dla wszystkich dawców bez względu czy są po przechorowaniu czy nie COVID-19. W związku z tym takiej informacji nie musi być na zaświadczeniu.

   Odpowiedz
 5. Witam.
  Pytanie może się wydać nielogicznie, ale warto spróbować.
  Żeby dostać się do punktu gdzie można odebrać zaświadczenie trzeba być osobiście. Już pomijam, że kolejka jest ogromna, ponieważ donacje odbywają się u mnie tylko 2 razy w tygodniu, ale punkt jest czynny w godzinach mojej pracy i nie ma możliwości podjechać. (Niestety dawcy nie sa chętni wpuścić kogoś przed szereg, nawet po ?tylko? zaświadczenie). Jest możliwe uzyskanie zaświadczenia droga elektroniczna? Donacje są za każdym razem ewidencjonowane w Książeczce Dawcy Krwi, ale domyślałem się, że to nie jest honorowane.

  Pozdrawiam wszystkich.

  Odpowiedz
 6. Witam . Czy jako Honorowy Dawca Krwi potrzebuje jakieś zaświadczenie by otrzymać zniżkę czy wystarczy że będę miał przy sobie legitymację Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, trzeba mieć zaświadczenie, gdyż wymagane jest 3 krotne oddanie krwi w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Po legitymacji HDK-ZdZN nie da się poznać kiedy były dokonane donacje.

   Odpowiedz
 7. Dzień dobry, oddałam 3 razy krew podczas pandemii. Za każdym razem w innym centrum krwiodawstwa (inne województwa). Mam problem z otrzymaniem zaświadczenia. Udałam się do oddziału krwiodawstwa, gdzie oddałam krew ostatnio i powiedziano mi, że jeśli u nich nie oddawałam 3 razy to nie mają mnie w systemie i nie mogą mi wystawić zaświadczenia. Przyniosłam oficjalne potwierdzenia z innych donacji w innych województwach, ale też nic to nie dało… “Nie możemy wystawić zaświadczenia, nasz system widzi tylko jedną donację”. W jaki sposób mogę otrzymać zaświadczenie?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading