Przygotowanie przewoźników a ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego

Według znowelizowanych przepisów:

Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.
2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odpowiedź PKP Informatyka spółka z o.o.

Zgodnie z obowiązującą od 26 stycznia 2021 r., ustawą sejmową z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159), wprowadzającą ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, przewoźnicy kolejowi, których systemy sprzedażowe utrzymujemy, zlecili nam wprowadzenie tej zniżki we wspomnianych systemach.

Będą one dostępne w ofertach przewoźników od 1 lutego 2021 r.

Odpowiedź PKP Intercity

Informujemy, że od 26 stycznia 2021 r. Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy pociągami PKP Intercity. Zniżka dotyczy przejazdów 1 i 2 kl. pociągów kategorii TLK i IC oraz 2 kl. pociągów EIC i EIP.

Ważne! Ulga obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii i dotyczy honorowych dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Zaświadczenie musi zawierać:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Od 1 lutego w systemie sprzedaży pojawi się możliwość zakupu biletu ze zniżką 33%. Do tego czasu osoby uprawnione do skorzystania z ulgi, które zakupią bilet normalny lub wg dostępnej oferty mogą wystąpić o zwrot różnicy w cenie biletu wysyłając e-mali na adres wyrownanie@intercity.pl . Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko podróżnego oraz należy do niego dołączyć:
– kopię biletu
– kopię zaświadczenia uprawniającego do ulgi
– numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot, jeżeli bilet został zakupiony w kasie biletowej, w biletomacie lub u konduktora.

Nowa ulga została wprowadzona na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1777 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 159).

Odpowiedź POLREGIO

Dzień dobry,
w odpowiedzi na poniższą wiadomość e-mail, uprzejmie wyjaśniam.

W dniu 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2021 poz. 159).

W związku z powyższym od dziś (26.01.2021) można zakupić bilet na przejazd wg ulgi 33% dla Honorowych Dawców Krwi w okresie stanu zagrożenie epidemicznego lub stanu epidemii.

Krótki czas pomiędzy ogłoszeniem powyższego rozporządzenia, a terminem wejścia w życie założeń spowodował brak możliwości wdrożenia w takim terminie w systemach sprzedaży powyższej ulgi. Dlatego dzisiaj została wystosowana regulacja do pracowników dot. prawidłowej odprawy podróżnych na podstawie powyższej ulgi. Podróżni do czasu wdrożenie nowego kodu ulgi w systemach sprzedaży mają możliwość zakupu biletu wg powyższej ulgi w punktach odprawy (kasy biletowe) lub bezpośrednio u obsługi pociągu.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia do przejazdów pociągami uprawnienia do przejazdów pociągami jest zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWIA.

Przejazdy z ulgą 33% na podstawie ww. zaświadczenia przysługują przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Zaświadczenie zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Podróżnym do czasu wprowadzenia we wszystkich systemach sprzedaży prawidłowego kodu zniżki wystawia się bilet z ulgą 33% – na podstawie innego kodu (dla innych uprawnionych osób) posiadających ten sam wymiar ulgi w wysokości 33%. Na bilecie osoba wydająca bilet zamieszcza odpowiednią adnotację informującą o ważności ulgi na podstawie zaświadczenie Honorowego Dawcy Krwi.

Proszę o przyjęcie powyższej odpowiedzi.

Po sprawdzeniu kto ma ulgę 33% wychodzi, że nauczyciele. Dlatego nie bądźcie zdziwieni, że dopóki system sprzedażowy nie będzie miał wprowadzonych honorowych dawców krwi jako osobnej grupy uprawnionej do zniżkowych przejazdów to na biletach pojawi się słowo nauczyciel lub kod odpowiadający tej grupie społecznej.

Kolejne Śląskie

Dzień dobry.

Szanowny Panie, oczekujemy na implementację ulgi przez PKP Informatyka. Będziemy informować o funkcjonowaniu systemowym. Aktualnie można skierować się do kierownika pociągu lub pracownika np. kasy, gdzie zostanie Pan poinformowany o sposobie wydawania biletu z ulgą.

Pozdrawiam, Tomasz Musioł Rzecznik Prasowy.

56 komentarzy

 • Przemek

  Witam,
  mam pytanie, jaki sens ma te zaświadczenie, jeżeli można zweryfikować ile i kiedy były donacje na podstawie książeczki donacji (tam są wszystkie potrzebne informacje)?

  • krwiodawcy.org

   Witam serdecznie!
   Gdyż nowe legitymacje są już w postaci plastikowych kart i nie można na jej podstawie dokonać weryfikacji. Dodatkowo uprawnienie to jest czasowe na 6 lub 12 miesięcy od daty wystawienia zależy czy mowa o zniżka w transporcie czy obsłudze poza kolejnością.

 • O Rh+

  A z jakiej podstawy prawnej wynika, że po 3-krotnym oddaniu krwi w czasie zagrożenia epidemicznego/epidemii i wydaniu zaświadczenia na 6 miesięcy trzeba tego dokonać ponownie, skoro wypełniło się przesłankę ustawową? Zresztą, jeśli powiedzmy przyjdę tylko raz przed wygaśnięciem tego zaświadczenia i oddam de facto 4. raz, to jaką podstawę regionalne centrum będzie miało, żeby mi nie wydać zaświadczenia (abstrahując od tego, czy w ogóle sprawdzi, czy wcześniej zostało wydane)?

 • Kamil

  Mając Książeczkę trzeba przedstawić zaświadczenie po które trzeba jechać…Czy to gra warta świeczki czy to dla klientów którzy chcą objechać cały kraj żeby się opłaciło?. Aż się odechciewa oddawać krew ludziom którzy krew wziąć chętnie wezmą ale i środkowy palec równie chętnie w podzięce pokażą. Ta ustawa to dno. Podstawą powinna być legitymacja bo w niej również są daty donacji jeśli już się tak upierają żeby nie wszystkim to przysługiwało.

 • Marika

  Witam, mam wystawione zaświadczenie, że od 14 marca 2020 zostały oddane 3 donacje krwi w tym jej składniki, ale nie jest zaznaczone, że w tym osocze po COVID-19. Czy do udzielenia zniżki nie jest konieczna ta informacja czy jest?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zniżka jest dla wszystkich dawców bez względu czy są po przechorowaniu czy nie COVID-19. W związku z tym takiej informacji nie musi być na zaświadczeniu.

 • HDK Jelenia Góra

  Witam.
  Pytanie może się wydać nielogicznie, ale warto spróbować.
  Żeby dostać się do punktu gdzie można odebrać zaświadczenie trzeba być osobiście. Już pomijam, że kolejka jest ogromna, ponieważ donacje odbywają się u mnie tylko 2 razy w tygodniu, ale punkt jest czynny w godzinach mojej pracy i nie ma możliwości podjechać. (Niestety dawcy nie sa chętni wpuścić kogoś przed szereg, nawet po ?tylko? zaświadczenie). Jest możliwe uzyskanie zaświadczenia droga elektroniczna? Donacje są za każdym razem ewidencjonowane w Książeczce Dawcy Krwi, ale domyślałem się, że to nie jest honorowane.

  Pozdrawiam wszystkich.

 • Grzegorz

  Witam . Czy jako Honorowy Dawca Krwi potrzebuje jakieś zaświadczenie by otrzymać zniżkę czy wystarczy że będę miał przy sobie legitymację Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, trzeba mieć zaświadczenie, gdyż wymagane jest 3 krotne oddanie krwi w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Po legitymacji HDK-ZdZN nie da się poznać kiedy były dokonane donacje.

 • Paulina

  Dzień dobry, oddałam 3 razy krew podczas pandemii. Za każdym razem w innym centrum krwiodawstwa (inne województwa). Mam problem z otrzymaniem zaświadczenia. Udałam się do oddziału krwiodawstwa, gdzie oddałam krew ostatnio i powiedziano mi, że jeśli u nich nie oddawałam 3 razy to nie mają mnie w systemie i nie mogą mi wystawić zaświadczenia. Przyniosłam oficjalne potwierdzenia z innych donacji w innych województwach, ale też nic to nie dało… “Nie możemy wystawić zaświadczenia, nasz system widzi tylko jedną donację”. W jaki sposób mogę otrzymać zaświadczenie?

 • Teresa

  Dzień dobry,
  czy można już zawsze korzystać z takiej ulgi jeśli od marca 2020 oddało się 3x krew?
  czy to jest jakiś czas obowiązywania?

 • Piotr

  Niestety, busiarze w woj. małopolskim nie respektują 33-procentowej ulgi dla honorowych dawców krwi, jechałem wczoraj i dzisiaj w Zawoji i żaden z kierowców o takiej uldze nie słyszał, zaświadczenie ich nie interesowało.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   prawdopodobnie dotyczył Cię punkt “2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2”

 • Marcjanna

  W marcu 2021 roku otrzymałam zaświadczenie o oddanej krwi, jest ono ważne przez 6 miesięcy czyli do września. Czy mogę otrzymać kolejne zaświadczenie, w przypadku kiedy później również oddawałam krew? Konkretnie, ostatnio oddawałam krew w lipcu, czy mogę otrzymać zaświadczenie na kolejne 6 miesięcy ? Oczywiście spełniając warunek oddania co najmniej 3 razy w roku od daty lipcowej? Czy tez takie zaświadczenie wydaje się jedyny raz bez względu na późniejsze oddawanie krwi.

  • krwiodawca

   Dzień dobry, w odpowiedzi na e-mail dotyczący wydawania zaświadczeń Honorowym Dawcom Krwi uprawniających do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, uprzejmie informujemy, że można uzyskać następne zaświadczenie za trzy kolejne donacje. Koniecznym jest ponowne spełnienie przesłanek uprawniających do wystawienia zaświadczenia, tj. dawca musi oddać trzy donacje krwi i jej składników albo trzy donacje osocza od ozdrowieńców (w okresie od daty wystawienia pierwszego zaświadczenia jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii).
   Z poważaniem,
   Monika Rutkowska
   Kierownik Wydziału
   Wydział Komunikacji i Promocji
   Narodowe Centrum Krwi

   • Marlena

    Interpretacja przepisów w ten sposób automatycznie sprawia, że kobiety nie mają takich samych możliwości skorzystania z tego uprawnienia jak mężczyźni, ponieważ nie mogą oddać krwi 6 razy w roku, a tyle właśnie trzeba żeby zachować ciągłość prawa do ulgi. Moje zaświadczenie niedługo traci ważność, ale nie dostanę nowego pomimo tego, że regularnie oddaję krew. Choćbym bardzo chciała nie przeskoczę bariery limitu donacji dla kobiet, a tym samym nie mam równych praw do skorzystania z uprawnień jak mężczyzna. Skoro taka jest interpretacja Ustawy, to może warto by było skonkretyzować przepisy, tak żeby każdy miał równe prawa niezależnie od płci.

    • Dawid

     Nie ma żadnej dyskryminacji kobiet, tylko mężczyzn. Kobiety za znacznie mniejszą ilość oddanej krwi dostają tytuł honorowego dawcy.

     • Barbara

      Ponieważ kobiety mogą oddawać 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Co daje na przestrzeni 10 lat różnice w 20 donacjach. Dlatego kobieta za mniejszą ilość dostanie odznakę, bo oddanie takiej samej ilości krwi trwało by u kobiet zdecydowanie dłużej.

 • Monika

  Witam, byłam dziś kupić bilet na przejazd z iławy do Zakopanego i mówiłam pani że jest hdk i 3 donacje (grudzień, marzec i czerwiec) ale pani powiedziała, że ulgi są tylko dla ozdrowieńców po oddaniu osocza. Nie wiem teraz czy reklamować ten bilet

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   oczywiście, że może Pani to reklamować. Zniżka 33% jest dla każdego dawcy, który odda 3 razy krew lub składnik w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Proszę tylko pamiętać, że dokumentem uprawniającym jest zaświadczenie to potwierdzające. Nie może to być legitymacja.

 • Filip

  Skąd Wy ludzie wyciągnęliście wniosek, że żeby skorzystać z ulgi trzeba oddać 3 razy krew w jakimś okresie (pojawiał się marzec 2020)? Przecież rozporządzenie mówi, że ulga przysługuje w stanie epidemii, a nie że żeby z niej skorzystać trzeba oddać 3 razy krew w stanie epidemii. Czytajcie przepisy wprost i nie piszcie głupot.

 • Wojciech

  Dopiero teraz sobie przypomnieli że są tacy ludzie jak my zasłużeni krwiodawcy . Z tego co czytam o tych ulgach to tylko osoby które przeszły COVID-19 zasługują na nie a co z tymi co nie chorowali na COVID a mają oddane ponad 26 litrów krwi , i cztery donacje w okresie pandemii

    • korytarzyk

     Mówi,
     stan zagrożenia epidemicznego jest od marca 2020, wiec od wtedy najliczaja sie donacje uprawniajace do ulgi

     • Mateusz Czapla

      Nie mówi. Zgodnie z art. 92 pkt 2) ,,honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego”. Z wykładni literalnej wynika więc, że zniżka przysługuje w okresie ,,stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii” honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi itd. Ustawodawca skopał sprawę, gdyby pkt 2 brzmiał ,,honorowemu dawcy krwi, który W POWYŻSZYM OKRESIE oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego” to miałbyś rację. W ustawie nie zostało sprecyzowane w jakim okresie należy oddać krew a tylko w jakim okresie przysługuje ulga po trzykrotnym oddaniu.

 • Wojtek

  Działa to jedynie w przypadku biletów jednorazowych…
  Biletów miesięcznych to nie obejmuje.
  Moim zdaniem Kpina mam oddane 15l, jeśli ktoś honorowo oddaje i chce się go docenić to powinno to działać a niestety jak wszystko ma swoje kruczki…

 • Asia

  Chciałam dziś uzyskać takie zaświadczenie w mieście, w którym aktualnie mieszkam. Mam ze sobą legitymację potwierdzającą, że oddałam krew trzy razy w podanym okresie. Mimo to otrzymałam odpowiedź, że nie dostanę tutaj takiego zaświadczenia, bo nie tu oddawałam tą krew. W związku z tym, żeby uzyskać zaświadczenie muszę jechać 250 km do miasta, w którym oddawałam krew. Absurd…

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jest to wynik opóźnień powstania systemu e-krew. Gdyby była zintegrowana baza danych nie byłoby tego problemu. Niestety w zeszłym miesiącu otrzymaliśmy informację o kolejnym przeniesieniu terminu oddania systemu o 12 miesięcy. Mam nadzieję, że nie będziesz musiała jechać, napisz maila. Bardzo często zaświadczenie są przesyłane w formie zeskanowanej.

 • Tuldor88

  “transportu zbiorowego:
  a) (…) oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,” Wszędzie gdzie szukam jest info od przewoźników kolejowych… a co z komunikacją autobusową? Mamy jakieś info jak to wygląda? Gdy pytałem w ZTM w Gdańsku kobieta zrobiła oczy jak pięciozłotówki i stwierdziła ze bilety są jednakowe dla wszystkich, nieważne krwiodawca czy nie…

 • Michał

  Czy pytaliście Polską Izbę Gospodarczą Transportu i Specycji (izba większości PKS) czy używany przez pekaesy program EMAR dostanie taką zniżkę?

 • Bartek

  Witam, czy jest gdzieś wskazane z jakiego okresu muszą być te donacje? Jeżeli w tym roku udało mi się oddać tylko raz krew a w życiu oddałem ponad 21 litrów to oznacza, że ta ulga mi nie przysługuje? Pozdrawiam

 • Piotr

  W piątek chciałem kupić bilet na podstawie tej zniżki. Do kasy na stacji Warszawa Wschodnia podszedłem na 10 minut przed planowanym odjazdem pociągu. Poprosiłem o bilet, podałem relację, dałem zaświadczenie i z uśmiechem czekałem na bilet. Pani w okienku wzięła moje zaświadczenie i poszła do koleżanek skonsultować, co zrobić z tym fantem. Mijały kolejne minuty, w okienku ciągle pusto. W końcu na 2 minuty przed odjazdem pytanie, czy mam jakieś inne zniżki (sic!). Na moją odpowiedź przeczącą pani powiedziała, że mogę jedynie kupić bilet normalny i potem domagać się zwrotu w ramach reklamacji… po tym zobaczyła moje plecy, bo zakup biletu na pociąg, który właśnie odjeżdża pięć peronów dalej byłby raczej bez sensu…
  PS. W szerokim wachlarzu zniżek i ulg jest oczywiście zniżka 33%, tyle że dla nauczycieli. Ale według pkp cała procedura wyjaśniająca musi być zawsze po stronie petenta – tzn. klienta.

  • krwiodawca

   Tak wiemy o poślizgu od samej spółki PKP Informatyka, który nie tylko nadzoruje działania PKP ale również innych przewoźników. Niestety powodem opóźnień jest 1 dniowy vacatio legis, czyli czas między opublikowanie (25.01.2021 popołudniu) w Dzienniku Ustaw a wejściem w życie a więc o północy / 0:00. Niestety to był za krótki czas na dokonanie zmian. Dodatkowo ulga dla nauczycieli nie pokrywa się w 100% z naszą co też utrudniło to byśmy mogli z niej korzystać na czas dostosowania przepisów.

 • Grzegorz Borowski

  Dobrze że ktoś pomyślał. Ale czy odznaka ZHDK Zasłużony Dla Zdrowia Narodu nie wystarczy? Posiada imię, nazwisko, pesel, adres no i podpis Pana Ministra Zdrowia.

 • Bartek

  Dzień dobry, mam trzy legitymacje PCK, oddałem ponad 21 litrów. Czy muszę specjalnie jechać do RCKiK po zaświadczenie? Przecież to absurd.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zaświadczenia wydają zarówno w siedzibach jak i oddziałach terenowych. Musi być zaświadczenie gdyż muszą być potwierdzone donacje z określonego okresu czasu.

 • Bartek

  Wszędzie wskazywane jest zaświadczenie. Mam legitymację hdk, oraz 3 legitymacje PCK oddałem ponad 20 litrów, czy muszę jechać specjalnie do regionalnego centrum po zaświadczenie?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zaświadczenia wydają zarówno w siedzibach jak i oddziałach terenowych. Musi być zaświadczenie gdyż muszą być potwierdzone donacje z określonego okresu czasu

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.