Problemy z odznaką resortową HDK-ZdZN

Jeżeli śledzicie fora internetowe czy kanały społecznościowe możecie spotkać się z komentarzami w których dawcy zwracają i wskazują problemy na jakie natknęli się przy uzyskiwaniu odznaki resortowej Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ministerstwo Zdrowia w piśmie odniosło się do nich:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie, złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sprawie wydawania odznak ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu“, proszę o przyjęcie poniższego.

Czy istnieje rejestr kolejności wydawania medali Zasłużony dla Zdrowia Narodu?
Narodowe Centrum Krwi (NCK) od 2006 r. prowadzi rejestr prawidłowo sporządzonych wniosków o wydanie odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Rejestr ten zawiera m.in. datę wpływu wniosku (po uprzedniej weryfikacji czy został prawidłowo sporządzony), datę nadania przez ministra właściwego do spraw zdrowia ww. tytułu i numer legitymacji oraz datę przekazania odznak do Wnioskodawcy celem wręczenia krwiodawcy.

Jak długo trwa i dlaczego procedowanie wymienionego wyżej odznaczenia?
Na czas procedowania nadania odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” ma wpływ zarówno I etap postępowania, który następuje przed jego złożeniem do NCK, tj. sporządzenie i potwierdzenie przez Wnioskodawcę wniosku, czas przekazania go do Narodowego Centrum Krwi, jak również II etap, tj. po wpłynięciu wniosku do NCK. Czas procedowania w zakresie etapu II uzależniony jest przede wszystkim od liczby składanych do NCK wniosków. Wszystkie wnioski, które wpływają do NCK są następnie wprowadzane do systemu i rozpatrywane zgodnie z zasadą kolejności wpływu. Niezwłocznie po ich weryfikacji legitymacje są przekazywane do podpisu Ministra Zdrowia, a następnie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odbioru odznaczenia.

W jaki sposób krwiodawca składający poprzez RCKiK może monitorować proces otrzymania przedmiotowego medalu? Proszę o wskazanie zasad monitorowania.
W celu otrzymania informacji czy wniosek został już przekazany do NCK, a także w jakim terminie, należy zwrócić się z zapytaniem do Wnioskodawcy. W przypadku gdy wniosek o nadanie odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wpłynął już do Narodowego Centrum Krwi, w celu ustalenia etapu procedowania powyższego wniosku, krwiodawca może skontaktować się bezpośrednio z NCK, które zweryfikuje przedmiotowy wniosek w ww. systemie i udzieli informacji o jego statusie.

Czy prowadzone są w MZ prace nad usprawnieniem tego procesu?
Mając na względzie długi czas procedowania wniosków o nadanie przedmiotowej odznaki w niektórych regionach kraju Narodowe Centrum Krwi wystosowało do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pismo z prośbą o przekazywanie ww. wniosków z częstotliwością co najmniej raz/dwa razy na miesiąc, co pozwoli poprawić efektywność tego procesu i uniknąć długiego okresu procedowania i nadania odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Ponadto, odpowiadając na potrzeby dawców, podmiotów realizujących działalność leczniczą, centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi, realizowany jest projekt “e-Krew – informatyzacja publicznej
służby krwi oraz rozwoju nadzoru nad krwiolecznictwem”. Projekt e-Krew przewiduje m.in. możliwość składania przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wniosków o nadanie odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, weryfikację statusu wniosku oraz informowanie dawca o możliwości odbioru odznaki. Do czasu uruchomienia systemu e-Krew Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zostały poproszone o niezwłoczne i regularne przesyłanie wniosków do Narodowego Centrum Krwi.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Agnieszka Beniuk-Patoła
Zastępca Dyrektora

1 komentarz do “Problemy z odznaką resortową HDK-ZdZN”

  1. W moim przypadku “niezwłocznie” zajęło ministerstwu ponad rok…
    Mają ważniejsze sprawy, maseczki bez atestów, respiratory co to ich nie ma.

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading