Odznaki Honorowego Dawcy Krwi

W Polsce krwiodawstwo oparte jest na honorowym oddawaniu krwi. Dawca nie otrzymuje pieniędzy za krew i jej składniki. Może natomiast otrzymywać drobne upominki lub odznaki. Pierwsze odznaki zostały ustanowione 11.03.1963 roku. Zatwierdzone były decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr D.2 S/X/63. Wydawane były do 2001 roku.

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi III stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 600 ml krwi

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi II stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 1500 ml krwi

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi I stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 3000 ml krwi

Opis odznak:
Tarcza kołowa, wypukła. Średnica ok. 21 mm. Zapinana na agrafkę. Wykonana z tombaku. W zależności od stopnia: patynowana, srebrzona lub złocona. Na końcu emaliowana. Na pierścieniu zewnętrznym napis HONOROWY DAWCA KRWI *PCK*. Wykonawcą była Mennica Państwowa w Warszawie. Odznaka w ciągu tych kilkudziesięciu lat była wydawana w kilku odmianach (np. z mocowaniem szpilką), w tym również jako miniatura.

W legitymacjach hdk (donacyjnych) w odpowiednie miejsce były wbijane pieczątki potwierdzające nadanie poszczególnych odznak.

OBECNIE JUŻ NIENADAWANA

Załącznik do Uchwały Nr 242/2001 Zarządu Głównego PCK z dnia 15 lutego 2001
-Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie:
-Ustawy z dnia 16 października 1992 (Dziennik Ustaw nr 90, pozycja 450) o orderach i odznaczeniach.
-Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 106, pozycja 681) o publicznej służbie krwi.
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998r. (Dziennik Ustaw nr 124) w sprawie równoważności innych składników krwi.
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999r. (Dziennik Ustaw nr 84) w sprawie nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
§ I
Znosi się nadawanie odznak HDK (Honorowy Dawca Krwi) brązowej, srebrnej i złotej. Osoby, które zostały wyróżnione odznaką HDK przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, zachowują prawo do jej używania.
(Do tej pory odznaka HDK była nadawana po oddaniu następujących ilości krwi pełnej: 600 mililitrów – brązowa, 1500 mililitrów – srebrna, 3000 mililitrów – złota)

Pozostałe odznaki:
Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
Odznaka Honorowego Dawcy Krwi- Zasłużonego dla Zdrowia Narodu
Inne odznaki i odznaczenia państwowe

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016