Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Odznaki Honorowego Dawcy Krwi

W Polsce krwiodawstwo oparte jest na honorowym oddawaniu krwi. Dawca nie otrzymuje pieniędzy za krew i jej składniki. Może natomiast otrzymywać drobne upominki lub odznaki. Pierwsze odznaki zostały ustanowione 11.03.1963 roku. Zatwierdzone były decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr D.2 S/X/63. Nadawane były do 2001 roku. Zaprzestanie ich wydawania było podyktowane tym, że nie znalazły się one w  pierwszej ustawie o publicznej służbie krwi z 1997 roku. 

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi III stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 600 ml krwi w ciągu 1 roku

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi II stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 1500 ml krwi w ciągu 2 lat

– Odznakę Honorowego Dawcy Krwi I stopnia – brązową otrzymywał dawca, który oddał łącznie 3000 ml krwi w dowolnym okresie

 

Opis odznak:
Tarcza kołowa, wypukła. Średnica ok. 21 mm. Zapinana na agrafkę. Wykonana z tombaku. W zależności od stopnia: patynowana, srebrzona lub złocona. Na końcu emaliowana. Na pierścieniu zewnętrznym napis HONOROWY DAWCA KRWI *PCK*. Wykonawcą była Mennica Państwowa w Warszawie. Odznaka w ciągu tych kilkudziesięciu lat była wydawana w kilku odmianach (np. z mocowaniem szpilką), w tym również jako miniatura.

W legitymacjach hdk (donacyjnych) w odpowiednie miejsce były wbijane pieczątki potwierdzające nadanie poszczególnych odznak.

OBECNIE JUŻ NIENADAWANA


Załącznik do Uchwały Nr 242/2001 Zarządu Głównego PCK z dnia 15 lutego 2001
-Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie:
-Ustawy z dnia 16 października 1992 (Dziennik Ustaw nr 90, pozycja 450) o orderach i odznaczeniach.
-Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 106, pozycja 681) o publicznej służbie krwi.
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998r. (Dziennik Ustaw nr 124) w sprawie równoważności innych składników krwi.
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999r. (Dziennik Ustaw nr 84) w sprawie nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
§ I
Znosi się nadawanie odznak HDK (Honorowy Dawca Krwi) brązowej, srebrnej i złotej. Osoby, które zostały wyróżnione odznaką HDK przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, zachowują prawo do jej używania.
(Do tej pory odznaka HDK była nadawana po oddaniu następujących ilości krwi pełnej: 600 mililitrów – brązowa, 1500 mililitrów – srebrna, 3000 mililitrów – złota)

Pozostałe odznaki:
Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
Odznaka Honorowego Dawcy Krwi- Zasłużonego dla Zdrowia Narodu
Inne odznaki i odznaczenia państwowe