ZHDK a Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy

W zeszłym roku informowaliśmy Was o zmianach zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla określonych grup pacjentów w tym również dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (ZHDK). W związku właśnie z tymi zmianami pojawiło się wiele dodatkowych pytań dotyczących obsługi ZHDK poza kolejnością. Jednym z takich pytań było pytanie o to czy na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych obowiązuje w/w uprawnienie. Poprosiłem o interpretacje przepisów Narodowe Centrum Krwi. Zgodnie z nim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi nie mają prawa korzystania z obsługi poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych gdzie o kolejności decyduje lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjentów. Oto pełna odpowiedź jaką uzyskałem z Ministerstwa Zdrowia:

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 21 października 2015 r., przekazane przez Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące interpretacji art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), w zakresie korzystania ze szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych przez zasłużonych honorowych dawców krwi, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego informacji.
W myśl art. 47c ustawy osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, (tj. posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepis ten uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. kolejką, u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. Co do zasady, świadczeniodawca powinien udzielać tym osobom świadczeń w dniu zgłoszenia. Jednakże w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
Natomiast ustosunkowując się do kwestii, dotyczącej korzystania z ww. uprawnień na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przez osoby o których mowa w art. 47c ustawy, uprzejmie wyjaśniam, iż mając na uwadze specyfikę świadczeń udzielanych na wskazanym oddziale, tj. w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, należy podkreślić, iż o kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz mając przede wszystkim na uwadze stan zdrowia pacjenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) i ponosi odpowiedzialność za skutki zdrowotne związane z jego leczeniem.
W związku z powyższym, osoby o których mowa w art. 47 c ustawy, w tym zasłużeni honorowi dawcy krwi, nie mogą powoływać się na szczególne uprawnienia w przypadku korzystania ze świadczeń na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
/-/ Tomasz Pawlęga

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie „Czy przysługuje obsługa poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych?”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016