ZHDK a Szpitalne Oddziały Ratunkowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy

W zeszłym roku informowaliśmy Was o zmianach zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla określonych grup pacjentów w tym również dla osób posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (ZHDK). W związku właśnie z tymi zmianami pojawiło się wiele dodatkowych pytań dotyczących obsługi ZHDK poza kolejnością. Jednym z takich pytań było pytanie o to czy na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych obowiązuje w/w uprawnienie. Poprosiłem o interpretacje przepisów Narodowe Centrum Krwi. Zgodnie z nim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi nie mają prawa korzystania z obsługi poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych gdzie o kolejności decyduje lekarz na podstawie stanu zdrowia pacjentów. Oto pełna odpowiedź jaką uzyskałem z Ministerstwa Zdrowia:

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 21 października 2015 r., przekazane przez Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące interpretacji art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), w zakresie korzystania ze szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych przez zasłużonych honorowych dawców krwi, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego informacji.

W myśl art. 47c ustawy osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, (tj. posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepis ten uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. kolejką, u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2. Co do zasady, świadczeniodawca powinien udzielać tym osobom świadczeń w dniu zgłoszenia. Jednakże w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Natomiast ustosunkowując się do kwestii, dotyczącej korzystania z ww. uprawnień na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przez osoby o których mowa w art. 47c ustawy, uprzejmie wyjaśniam, iż mając na uwadze specyfikę świadczeń udzielanych na wskazanym oddziale, tj. w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, należy podkreślić, iż o kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz mając przede wszystkim na uwadze stan zdrowia pacjenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) i ponosi odpowiedzialność za skutki zdrowotne związane z jego leczeniem.
W związku z powyższym, osoby o których mowa w art. 47 c ustawy, w tym zasłużeni honorowi dawcy krwi, nie mogą powoływać się na szczególne uprawnienia w przypadku korzystania ze świadczeń na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
/-/ Tomasz Pawlęga

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie “Czy przysługuje obsługa poza kolejnością na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych?”

AKTUALIZACJA:

W związku, że od przedstawienia Państwu stanowiska Ministerstwa Zdrowia minęło 7 lat poprosiliśmy o potwierdzenia, że powyższa interpretacja jest nadal aktualna.

Szanowny Panie

W związku z zapytaniem o aktualność informacji przedstawionych na portalu https://krwiodawcy.org/zhdk-a-szpitalne-oddzialy-ratunkowe, Departament Lecznictwa uprzejmie informuje, że od 2015 roku przepisy były wielokrotnie nowelizowane (doszły kolejne grupy osób, posiadające szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi), natomiast zasada korzystania ze świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla w/w osób nie zmieniła się.

W przypadku świadczeń udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ze względu na charakter tych świadczeń, osoby o których mowa w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w tym osoby posiadające tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, nie mogą powoływać się na szczególne uprawnienia w przypadku korzystania ze świadczeń w tym oddziale. Kryterium decydującym jest kryterium medyczne, o kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz mając przede wszystkim na uwadze stan zdrowia pacjenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku
Z up. Dyrektora Departamentu
Katarzyna Bonecka Naczelnik /dokument podpisany elektronicznie/

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z 2023 roku

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading