Tag : wakacje

W wakacje zawsze brakuje krwi

W wakacje brakuje krwi

W wakacje brakuje krwi

   W miesiące wakacyjne co roku występują duże braki krwi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są: większa liczba wypadków przy jednoczesnym zmniejszeniu się dawców. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. W zeszłym roku w lipcu i sierpniu doszło łącznie do 6300 wypadków drogowych w wyniku, których zostało rannych prawie 8000 osób. Część z nich potrzebowała transfuzji krwi. Krwiodawcy natomiast tak jak wszyscy korzystają z możliwości wypoczynku na urlopach. Młodzi krwiodawcy, Ci uczący się nie mają natomiast możliwości oddania krwi na akcjach organizowanych w ich szkołach czy na uczelniach z powodu wakacji. W ten sposób pojawiają się duże braki krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa. Na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju są ogłoszenia grupach krwi, których to zapasów jest najmniej. Zestawienie wszystkich stanów znajdziecie również u nas: “Stany magazynowe krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa”. Dlatego zwracamy się do Was z apelem o oddawanie krwi również podczas wakacji czy urlopów. Przypominam, że krew można oddawać zarówno w siedzibach regionalnych centrów krwiodawstwa jak i w ich oddziałach terenowych czy stałych punktach poboru krwi. Centra organizują również akcje wyjazdowe. Wykorzystują do tego specjalne mobilne punkty poboru krwi tzw. krwiobusy. Szczegółowy harmonogram akcji krwiodawstwa znajdziecie na stronach poszczególnych centrów krwiodawstwa http://krew.info/zapasy. Mam również nadzieję, że w tak newralgicznym czasie również centra krwiodawstwa podejmą wzmożone działania celem pozyskania zarówno odpowiedniej ilości krwi jak i pozyskaniem nowych honorowych dawców krwi. Jak się dowiedziałem liczba krwiodawców spada w niektórych punktach o 50%. Dodatkowo w tym roku w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Aby zapewnić odpowiedni stan zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych niektóre centra jak. np Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wyznaczyło dodatkowe weekendy pracy dla Centrum oraz Oddziałów Terenowych. Część RCKiK organizuje dodatkowe konkursy w których mogą wziąć udział osoby, które oddadzą krew w okresie letnim.

Pamiętajcie! Choroby i wypadki nie mają urlopów.

Brakuje krwi

Brakuje krwi

Wakacje a zapasy RCKiK

Zaczęły się wakacje a wraz z nimi braki poszczególnych grup krwi w RCKiK. Najbardziej poszukiwane w letnie dni są grupy “minusowe” zwłaszcza 0, A, B. Z tymi grupami prawie wszystkie RCKiK mają problem. Zapasy są tylko dla sytuacji zagrażających życiu. Już na planowane operacje nie zawsze wystarcza. Dlatego centra szczególnie w okresie lipca i sierpnia z większą aktywnością proszą o oddawanie krwi. W mediach pojawiają się apele i informacje o organizowanych zbiórkach tzw. akcjach wyjazdowych. Oto grafika przedstawiająca stany magazynowe poszczególnych RCKiK na dzień 19 lipca.

Niestety nie mamy dostępu do wszystkich danych w związku z czym kilku RCKiK nie znajdziecie w tabelce. Pamiętajcie również, że stany magazynowe mogą się zmienić z dnia na dzień. Dlatego prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na stronach poszczególnych RCKiK.

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus