DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Tag : krwinki

Sztuczna krew popłynie w naszych żyłach?

Delikatne cząsteczki hydrożelu, które rozmiarem, kształtem i elastycznością przypominają erytrocyty to niewątpliwy sukces amerykańskich naukowców. Sztuczne krwinki są równie sprawne jak te występujące naturalnie, a ich stworzenie pomoże w przyszłości skutecznie leczyć wiele chorób.Krwinki uzyskane w laboratorium mogą skutecznie wspomóc leczenie niektórych chorób

Stworzenie erytrocytów w warunkach laboratoryjnych jest cennym osiągnięciem nie tylko dla naukowców, ale także dla tych, którzy tej krwi potrzebują ? pacjentów.

I chociaż nie testowano jeszcze kluczowych cech nowo utworzonych cząsteczek ? np. zdolności do transportu tlenu czy możliwości przenoszenia leków ? ponieważ póki co nie pozostają one w układzie krwionośnym tak długo, jak prawdziwe czerwone krwinki (czyli ok. 120 dni), to odkrycie jest znaczące.

Szczególnie chodzi o ich elastyczność, bowiem do tej pory właśnie jej brak uniemożliwiał sztucznym krwinkom przeciskanie się przez małe naczynia i pory różnych organów, np. śledziony.

Poza przybliżeniem naukowców do stworzenia w pełni syntetycznej krwi, odkrycie może też pomóc w opracowaniu nowego sposobu dostarczania leków na raka. Zdaniem badaczy, gdyby udało się dopracować cząsteczki tak, by utrzymywały się w krwiobiegu dłużej, można byłoby napełniać je lekami antynowotworowymi i skutecznie leczyć raka.

Sztuczna krew może pomóc w końcu zlikwidować pustki w bankach krwi, z którymi boryka się wiele krajów na świecie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście uzyskanie krwi uniwersalnej, która nadaje się do transfuzji dla pacjenta z każdą grupą.

Jednak, jak zapewniają naukowcy, tak otrzymane krwinki nie są pod żadnym względem gorsze od naturalnych. Ważne jest również to, że podczas przetaczania takiego rodzaju krwi uniknie się zakażeń przenoszonych tą drogą.

Żródło: tvp.info

Wyższe opłaty za krew.

Wprowadzenie wyższych opłat za krew oznacza wzrost wydatków NFZ na ten cel.

Od przyszłego roku wzrosną opłaty za krew oraz część jej składników. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z nim za krew pełną konserwowaną będzie trzeba zapłacić 260 zł (w 2010 roku było to 250 zł). Zakup jednego preparatu koncentratu krwinek płytkowych z aferezy obecnie kosztuje 1050 zł. Cena ta zostanie utrzymana również w przyszłym roku. O 10 zł wzrośnie w 2011 roku również cena (za jednostkę) osocza świeżo mrożonego po karencji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wzrost ceny krwi i jej składników jest spowodowany wyższymi kosztami ich produkcji, a także wzrostem inflacji. Wynika również ze wzrostu kosztów poszczególnych specjalistycznych procedur wytwórczych obejmujących koszty bezpośrednie i pośrednie. Poza tym od 2009 roku na regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa przeniesiono koszty zakupu materiałów, tj. testów do badań wirusologicznych i pojemników do poboru krwi, które wcześniej były finansowane w 100 proc. z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. To dla nich większe wydatki.

Wzrost ceny krwi i jej składników oznacza również dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa konieczność przygotowania nowych cenników. Nie jest jednak jednoznaczne z uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wynika to np. z tego, że pobrana krew musi być bardzo dokładnie zbadana przy wykorzystaniu coraz droższych odczynników.

Wyższe ceny krwi oznaczają również dodatkowe wydatki dla NFZ. Łącznie na jej zakup fundusz wyda w tym roku prawie 260 mln zł. Natomiast w przyszłym roku o 26,3 mln zł więcej. Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z budżetu w ramach dotacji celowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MZ z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. (Dz.U. nr 153, poz. 1031).

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/475204,w_2011_roku_wzrosna_oplaty_za_krew.html

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016