Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (RCKiK w Wałbrzychu)

ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych

tel. (0 74) 664 63 19
fax: (0 74) 842 59 16

e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl
www: www.rckik.walbrzych.pl

Czynne:
W RCKiK w Wałbrzychu krew można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1330,

oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 800 ? 1200.

Sekretariat od 700 do 1435.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu czynne całodobowo.

Ośrodki terenowe