Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku (RCKiK w Słupsku)

ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk

tel. (59) 842 20 21
fax: (59) 842 74 49

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl
www: www.krwiodawstwo.slupsk.pl

Czynne:
re­je­stra­cja dawców od po­nie­dział­ku do piątku

od godziny 7:00 do godziny 14:00

Ośrodki terenowe