Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Koncentrat krwinek czerwonych pozbawiony kożuszka leukocytarno-płytkowego

Definicja i właściwości

Składnik ten uzyskuje się przez usunięcie znad frakcji krwinek czerwonych warstwy kożuszka leukocytarno?płytkowego wraz z towarzyszącą mu niewielką ilością osocza i krwinek czerwonych. Usunięcie kożuszka leukocytarno?płytkowego pozwala na zmniejszenie zawartości krwinek białych i płytkowych w KKCz, tym samym zmniejsza też prawdopodobieństwo wytworzenia mikroagregatów podczas przechowywania składnika. Całkowita liczba leukocytów w składniku nie powinna przekraczać 1,2 x 109. Średnia zawartość krwinek płytkowych powinna być mniejsza niż 20×109/ jedn. Hematokryt tak uzyskanego składnika powinien wynosić 0,65 ? 0,75.

Sposób otrzymywania

1. Po odwirowaniu rozdzielić odwirowaną krew na osocze, kożuszek leukocytarno?płytkowy i koncentrat krwinek czerwonych.
2. Po wirowaniu dokonać oceny wizualnej.
3. W oparciu o własne doświadczenia oraz wyniki badań walidacyjnych i kontrolnych każde centrum powinno precyzyjnie określić objętość dodawanego osocza (np.: 50 ? 70 ml), tak aby umożliwić wytwarzanie składnika o wymaganym hematokrycie.
4. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli jest to niezbędne, można usunąć kożuszek leukocytarno?płytkowy w systemie otwartym.
5. Do otrzymywania KKCz bez kożuszka leukocytarno ? płytkowego zalecane jest stosowanie pojemników typu “góra ? dół”.

Oznakowanie składnika

1. Etykieta ostateczna powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) Nazwa centrum, na terenie którego otrzymano składnik.
b) Nazwa składnika: “Koncentrat krwinek czerwonych pozbawiony kożuszka leukocytarno?płytkowego” lub “KKCz bez koż. leuk. ? pł.”.
c) Grupa krwi ABO i RhD (słownie, tj.: “RhD+ (plus)”/”RhD- (minus)” lub “RhD+ (dodatni)”/”RhD- (ujemny)”).
d) Inne oznaczone antygeny krwinek czerwonych.
e) Nr składnika (odpowiadający numerowi donacji).
f) Ilość składnika (jednostki i ml).
g) Rodzaj płynu konserwującego.
h) Data pobrania.
i) Data wykonania preparatyki (jeśli jest inna niż data pobrania).
j) Data ważności.
k) Informacje dotyczące wyników dodatkowych badań.
l) Wskazówki:
– “Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6 °C”,
– “Nie przetaczać w przypadku stwierdzenia hemolizy, innych zmian składnika lub uszkodzenia pojemnika”,
– “Przetaczać przez filtr 170?200 µm”.

2. W przypadku jednostek, z których usuwano kożuszek leukocytarno?płytkowy w systemie otwartym, podać również godzinę, w której składnik krwi traci ważność oraz zamieścić dodatkową wskazówkę: “Przetaczać natychmiast po otrzymaniu”.

3. Do składnika wydawanego odbiorcy zaleca się dołączanie ulotki informacyjnej o produkcie. Powinna ona zawierać informacje wyszczególnione w punktach 1, 2, 7, i 12 oraz podane w punktach: Przeciwwskazania, Środki ostrożności podczas stosowania, Powikłania.

Kontrola jakości

Kontrola jakości koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno?płytkowego obejmuje testy podane w Tabeli 7.4.

Przeciwwskazania

Składnik nie jest wskazany w:
1. Przypadku uczulenia na białka osocza.
2. Transfuzjach wymiennych u noworodków chyba, że zostanie dodana uzupełniająca ilość osocza.
3. Transfuzjach u wcześniaków i biorców, u których występuje ryzyko przeciążenia żelazem.

Środki ostrożności podczas stosowania

1. Serologiczna zgodność składnika musi być potwierdzona przed przetoczeniem odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi (próba zgodności).
2. Należy przetaczać przez aparat z filtrem zatrzymującym mikroagregaty.