Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo

Dodatkowe wymagania do odznaki Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Informacje w tym poście są nieaktualne. Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest nadawana po przekroczeniu przez dawcę 20 litrów krwi. Zniesiony został wymóg wykazania się dodatkowymi zasługami na rzecz honorowego krwiodawstwa.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest pierwszą odznaką, którą aby otrzymać krwiodawca musi się wykazać dodatkowymi działaniami propagującymi krwiodawstwo. Zasługami jakimi dawca krwi może wykazać się we wniosku są między innymi:

  • – ilość zorganizowanych prelekcji, akcji poboru krwi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • – ilość pozyskanych nowych dawców krwi
  • – posiadane odznaczenia (nazwa i rok przyznania)
  • – odpowiedzi na apele o oddawanie krwi, ratowanie ludzkiego życia
  • – czynne uczestnictwo w akcjach oddawania krwi
  • – przynależność do organizacji