Dodatkowe wymagania do odznaki Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Informacje w tym poście są nieaktualne. Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu jest nadawana po przekroczeniu przez dawcę 20 litrów krwi. Zniesiony został wymóg wykazania się dodatkowymi zasługami na rzecz honorowego krwiodawstwa.

Odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest pierwszą odznaką, którą aby otrzymać krwiodawca musi się wykazać dodatkowymi działaniami propagującymi krwiodawstwo. Zasługami jakimi dawca krwi może wykazać się we wniosku są między innymi:

  • – ilość zorganizowanych prelekcji, akcji poboru krwi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  • – ilość pozyskanych nowych dawców krwi
  • – posiadane odznaczenia (nazwa i rok przyznania)
  • – odpowiedzi na apele o oddawanie krwi, ratowanie ludzkiego życia
  • – czynne uczestnictwo w akcjach oddawania krwi
  • – przynależność do organizacji