Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CKiK MSWiA)

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. (0 22) 502 11 06
fax: (0 22) 508 24 62

e-mail: info@ckikmsw.pl
www: www.ckikmsw.pl

Czynne:
poniedziałek – czwartek: 7.30 – 13.00
piątek: 7.30 – 17.00

Ośrodki terenowe