Biało-czerwone logo portalu w postaci pojemnika na krew oraz napisu krwiodawcy.org

Kto nadaje odznakę?

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
 1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi (RCKiK), w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o odznakę

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:
1) dane dawcy krwi:
  • checkimię i nazwisko,
  • checknumer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • checkadres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Główną zmianą w stosunku do wniosków do tej pory wypełnianych będzie brak pola w którym należało opisywać zasługi na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa. Obecnie nie jest wymagana dodatkowa działalność na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa.

Wniosek przód
Wniosek tył

Wygląd odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" i legitymacji

Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm jest wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.

wygląd odznaki Honorowy Dawca Krwi-Zasłuzony dla Zdrowia Narodu

Wygląd starej legitymacji „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

wygląd starej legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłuzony dla Zdrowia Narodu okładka
wygląd starej legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłuzony dla Zdrowia Narodu środek

Wygląd nowej legitymacji „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

wygląd nowej legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłuzony dla Zdrowia Narodu okładka
wygląd nowej legitymacji Honorowy Dawca Krwi-Zasłuzony dla Zdrowia Narodu środek

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zobacz akty prawne

Zmiany w przepisach

Opinie Ministerstwa Zdrowia:

   W ocenie projektodawców i ustawodawców, dotychczasowy obowiązek o którym mowa wcześniej (tj. wykazania zasług), był zbędny. Należy mieć na uwadze, że już samo oddanie 20 litrów krwi lub równoważnej jej ilości stanowi dostateczny powód do otrzymania odznaki Honorowy dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

   Wskutek zmiany ustawy, podstawą nadania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest obecnie objętość oddanej krwi lub równoważnych jej składników. To rozwiązanie ma na celu uhonorowanie tych dawców, którzy uzyskali już tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (z którą to odznaką wiążą się określone przywileje dawcy), ale dalej oddają krew.
   W celu uzyskania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dawca musi oddać 5 litrów krwi w przypadku, gdy dawcą jest kobieta albo 6 litrów - w przypadku mężczyzny.
   Tymczasem są osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Są też nieliczne przypadki oddania 50, 70 i 90 litrów krwi i więcej. Ponieważ oddanie tak znacznej ilości krwi wymaga czasu, nawet kilkudziesięciu lat, koniecznym stało się określenie, na podstawie jakich dokumentów lub danych oraz źródeł ich pochodzenia, ustala się objętość oddanej krwi.

Statystyki

2003-2016 - na podstawie rocznych sprawozdań z działalności PCK, 2017-do chwili obecnej na podstawie danych z Narodowego Centrum Krwi
Liczba nadanych odznak w poszczególnych latach
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
348b/d6102612693613624644873595563592631111950754461278988
Liczba wydanych odznak HDK-ZdZN

Podaj dalej

Podziel się informacjami ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych lub na maila

Kropla krwi z logo facebook Kropla krwi z logo twitter Kropla krwi z logo instagram Kropla krwi z logo youtube Kropla krwi z kopertą

Każdego dnia ratujecie Państwo życie i zdrowie drugiego człowieka. Dziękujemy!

Kontakt

Napotkałeś problem? Masz pomysł i chcesz pomóc? Napisz do nas

admin(małpa)krwiodawcy.org / formularz kontaktowy