Statystyki

statystyki krwiodawstwa

Gdzie pobierano krew pełną w latach 2005-2017

Rok w RCKiK (%) w OT (%) na ekipach (%) Razem (%)
2005 r. 22,8 55,2 22,0 100
2006 r. 25,4 51,6 23,0 100
2007 r. 25,4 49,3 25,3 100
2008 r. 25,5 49,2 25,3 100
2009 r. 27,3 48,1 24,5 100
2010 r. 25,8 49,1 25,1 100
2011 r. 26,9 47,3 25,7 100
2012 r. 26,6 47,6 25,7 100
2013 r. 26,6 46,6 26,7 100
2014 r. 26,9 46,1 26,9 100
2015 r. 26,7 45,7 27,5 100
2016 r. 27,4 46,0 26,6 100
2017 r. 28,0 45,4 26,6 100

Gdzie pobierano krew pełną w latach 2005-2015

Liczba ekip wyjazdowych w latach 2002-2017

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.*
4 406 5 461 6 094 6 669 7 299 7 991 8 672 9 313 9 612 10 240 11 103 12 646 13 115 13 139 13 228 13 189

Liczba ekip wyjazdowych w latach 2002-2015

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2017

  2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.*
Krew pełna 926 018 913 336 942 988 1 004 720 1 070 035 1 101 859 1 160 857 1 173 050 1 175 274 1 172 361 1 203 200 1 177 481 1 185 794
Osocze 15 206 13 338 28 378 34 317 45 233 48 309 19 865 21 042 22 408 35 441 44 454 43 076 39 544
Koncentrat krwinek płytkowych 20 253 20 849 22 108 25 077 27 041 29 259 30 471 34 133 33 164 35 847 25 691 38 174 38 475
Koncentrat granulocytarny 113 115 88 177 210 161 146 102 116 107 104 62 51
Razem wszystkie donacje 961 590 947 638 1 015 582 1 064 291 1 142 822 1 179 668 1 211 339 1 228 327 1 230 962 1 230 962 1 273 449 1 260 270 1 265 656

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015

Liczba krwiodawców w latach 2002-2017

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.*
425 320 428 677 424 108 499 099 525 178 556 789 583 908 603 980 608 936 625 666 627 847 618 820 615 607 630 385 596 480 588 436

 

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2017

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.*
99,50 99,45 99,56 99,75 99,71 99,79 99,84 99,87 99,86 99,85 99,95 99,84 99,84 99,84 99,94 99,96

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2016

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
60,15 59,49 58,48 59,30 61,97 64,86 73,00 73,00 70,00 72,00 75,00 75,27

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2015

*Dane nie uwzględniają WCKiK oraz CKiK MSWiA

Źródła:

  • Narodowe Centrum Krwi
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii