Biało-czerwone logo portalu w postaci pojemnika na krew oraz napisu krwiodawcy.org

Światowy Dzień Krwiodawcy

2023

logo Światoweo Dia Krwiodawcy 2023

Informacje wstępne

14 czerwca 2023 r. ...
... kolejny raz na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Krwiodawcy. Światowe Zgromadzenie Zdrowia (najwyższy organ decyzyjny Światowej Organizacji Zdrowia, WHO) w 2005 r. oficjalnie ogłosiło to święto jako wydarzenie cykliczne, coroczne. Dzień ten daje wyjątkową okazję do świętowania i podziękowania honorowym dawcom krwi na całym świecie za ich dar krwi. Przypomina również główny cel do jakiego dążą służby krwi na całym świecie, czyli osiągnięcie powszechnego dostępu do bezpiecznej transfuzji krwi.

Każda pojedyncza donacja jest cennym darem ratującym życie, a wielokrotne oddanie krwi jest kluczem do stworzenia bezpiecznego i trwałego zaopatrzenia w krew i jej składniki.

Sama data również nie jest przypadkowa gdyż 14 czerwca 1868 roku urodził się Karl Landsteiner, który odkrył grupy krwi (1901 r.), za co otrzymał w 1930 roku nagrodę Nobla.

W wielu krajach służby krwi stoją przed wyzwaniem zagwarantowania wystarczającej ilości krwi, przy jednoczesnym zapewnieniu jej jakości i bezpieczeństwa. Brak dostępu do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych – zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach, dotyka wielu pacjentów, w tym pacjentów wymagających regularnych transfuzji. Jedną ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia jest pomoc krajom o niskich i średnich dochodach w zwiększaniu dostępności do ludzkiego osocza oraz zwiększenia jego jakości. Kolejnym celem jest optymalizacja wykorzystania osocza uzyskanego z krwi pełnej dawców a tym samym zwiększanie dostępu do ratujących życie terapii białkami osocza.

Hasło kampanii

logo Światoweo Dia Krwiodawcy 2023

Hasło kampanii Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 brzmi: „Oddawaj krew, oddawaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”. Koncentruje się na pacjentach wymagających wsparcia transfuzyjnego przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każdy pojedynczy człowiek, przekazując cenny dar krwi lub osocza. Podkreśla również znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw krwi i produktów krwiopochodnych, które powinny być zawsze dostępne na całym świecie, tak aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać terminowe leczenie.

Cele kampanii

Celem kampanii jest:
  • świętowanie oraz podziękowanie osobom, które oddają krew i zachęcenie większej liczby osób do zostania dawcami;
  • zachęcanie osób zdrowych do regularnego oddawania krwi, tak często, jak tylko jest to możliwe (przy zachowaniu odpowiednich przerw), w celu zmiany jakości życia pacjentów zależnych od częstych transfuzji i pomocy w budowaniu bezpiecznego zaopatrzenia w krew we wszystkich krajach świata;
  • podkreślenie kluczowej roli dobrowolnego, nieodpłatnego i regularnego oddawania krwi i osocza w osiągnięciu powszechnego dostępu do bezpiecznych produktów krwiopochodnych dla wszystkich populacji;
  • zwiekszenie wsparcia służby krwi przez władze zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym, w celu rozwoju infrastruktury jak i zasięgu oraz mobilności jej działania

My żyjemy ponieważ Ty oddałeś.
Dziękujemy!

plakat Światoweo Dia Krwiodawcy 2023
plakat druga wersja Światoweo Dia Krwiodawcy 2023
plakat Światoweo Dia Krwiodawcy 2023
plakat druga wersja Światoweo Dia Krwiodawcy 2023

Historie biorców

historia biorcy 0
historia biorcy 1
historia biorcy 2
historia biorcy 3
historia biorcy 4
historia biorcy 5
One of three columns
One of three columns
One of three columns

Podaj dalej

Podziel się informacjami ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych lub na maila

Kropla krwi z logo facebook Kropla krwi z logo twitter Kropla krwi z logo instagram Kropla krwi z logo youtube Kropla krwi z kopertą

Każdego dnia ratujecie Państwo życie i zdrowie drugiego człowieka. Dziękujemy!

Kontakt

Napotkałeś problem? Masz pomysł i chcesz pomóc? Napisz do nas

admin(małpa)krwiodawcy.org / formularz kontaktowy