Search results for twoja krew

Inauguracja ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zaprezentował nową odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo pn.”Twoja krew, moje życie”, która realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i i Krwiolecznictwa.

Logo kampanii

“Obecnie realizowany program polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026″ stanowi kontynuację poprzedniej edycji programu, realizowanego w latach 2015-2020. Publiczna służba krwi jest świadoma konieczności ciągłego podejmowania działań z zakresu promocji i edukacji na temat honorowego krwiodawstwa” – powiedział Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Motywem przewodnim nowej odsłony ogólnopolskiej kampanii “Twoja krew, moje życie” jest nadal czerwona nitka, która symbolizuje łączącą nas więź. Jednak, tym razem czerwona nitka przeobraża się w zapis EKG (który jest odwzorowaniem rytmu zdrowego serca). Samo serce pojawia się jako element łączący Dawcę i Biorcę.

tło linia

Hasłem kampanii na lata 2021-2026 jest: Bo tętni w nas dobro. W haśle odnosimy się do dobra, będącego podstawą naszego człowieczeństwa. Krew to dobro, którego nie da się wyprodukować. Z kolei oddawanie krwi jest “przejawem dobra”. To właśnie ludzka postawa, oparta o bezinteresowną chęć niesienia pomocy, empatię i zrozumienie jest ponadczasowym sensem krwiodawstwa. Dobro tętni w nas, niczym krew. Aby zachować spójność z hasłem poprzedniej edycji kampanii (realizowanej w latach 2015-2020) w zależności od rodzajów komunikacji stosowane będą oba hasła: “Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”.

Key Visual zbudowany jest z dwóch zdjęć. Z lewej strony widzimy Dawcę, z prawej Biorcę. Obie postaci łączy graficzny motyw kampanii – czerwona nitka przechodząca w zapis EKG. Pośrodku znajduje się serce. Jego połówki mieszczą się na dwóch zdjęciach, tworząc całość. Czerwona nitka widoczna jest po stronie Dawcy, zapis EKG po stronie Biorcy. Hasło kampanii znajduje się na środku layoutu. Na dole na białej belce znajdują się wymagane logotypy, w tym logo kampanii, adresy www oraz odniesienie do nazwy programu polityki zdrowotnej pn. “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” finansowany przez Ministra Zdrowia. Ważnym elementem w kreacji jest zastosowana kolorystyka: łącząca czystość i sterylność bieli oraz intensywna czerwień krwi.

Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.

Przesłaniem kampanii i słowem – kluczem jest DOBRO: dobro to akt oddania krwi, dobro to umiejętność spojrzenia poza codzienne sprawy i własne korzyści, dobro to umiejętność wzniesienia się ponad negatywne emocje – pokazujemy odbiorcom, że dobrze jest być dobrym i że dobro może mieć różne oblicze – to także honorowe krwiodawstwo. W przekazie komunikacyjnym podkreślone będzie, że czasem role się niespodziewanie odwracają i dają szansę na pomnażanie dobra – wczoraj oddałeś krew, a być może dzisiaj będziesz musiał z niej skorzystać? W jednym roku miałeś operację, a już w kolejnym możesz oddać komuś to, co otrzymałeś?

W nowej odsłonie kampanii promującej honorowe krwiodawstwo podkreślane będzie, że Honorowy Dawca Krwi to człowiek wspaniały i wrażliwy na potrzeby innych osób ponieważ bezinteresownie dzieli się najcenniejszym darem – własną krwią, aby nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami. Dlatego, kontynuowane będzie budowanie pozytywnego wizerunku Krwiodawcy i podkreślanie jego roli w systemie lecznictwa. Jednym z celów kampanii jest, aby poprzez prezentację cech charakteru Dawców krwi i emocjonalnych wartości płynących z krwiodawstwa, motywować odbiorców kampanii do oddawania krwi oraz docenić wszystkich tych, którzy dotychczas “chwycili czerwoną nić”. Istotnym elementem prowadzonych działań wizerunkowych, komunikacyjnych i promocyjnych jest aby po zetknięciu z kampanią Dawcy czuli się dumni z tego, do jakiej wyjątkowej społeczności należą – społeczności Honorowych Dawców Krwi.

“Celem działań ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” jest szeroka edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa dostosowana do różnych grup docelowych. Krew jest przecież najcenniejszym darem jaki człowiek może ofiarować drugiej osobie. Krwi nie można kupić, ani wyprodukować, dlatego będziemy o tym przypominać i edukować, aktywnie propagując szlachetną ideę krwiodawstwa i zachęcając do podzielenia się tym bezcennym darem, bo tętni w nas dobro” podkreśliła Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

W czasie trwania kampanii społecznej w latach 2021-2026 zaplanowano liczne działania edukacyjne i aktywności mające na celu budowanie świadomości w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz zwiększenie liczby stałych Dawców krwi.

Większa świadomość w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz rosnąca liczba Dawców krwi to czynniki, które sprawią, że czerwona nić oplecie i połączy całą Polskę. Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej.

Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.

 

Przetarg w ramach programu “Twoja krew-moje życie”

Już kilka razy na naszym blogu informowaliśmy Was https://krwiodawcy.org/twoja-krew-moje-zycie o przetargach jakie organizuje Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia a dotyczących zakupu gadżetów związanych z propagowaniem krwiodawstwa. W ramach realizacji programu pn. “Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” – moduł promocja honorowego krwiodawstwa zostaną zakupione kolejne drobiazgi, które będą stanowić prezenty dla osób, które zdecydują się na przyjście do punktów krwiodawstwa i oddanie krwi. O samym programie i jego założeniach możecie poczytać pod adresem “Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

Przetargi dotyczą następujących przedmiotów:

 • Wykonanie i dostawa koców polarowych z logotypem kampanii “Twoja krew-moje życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl – 20 000 sztuk
 • Wykonanie i dostawa długopisów z adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl – 100 000 sztuk
 • Wykonanie i dostawa koszulek bawełnianych z nadrukiem z logotypem kampanii “Twoja Krew-Moje Życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl. – 100 000 sztuk (w tym : 70 000 koszulek męskich oraz 30 000 koszulek damskich).
 • Wykonanie i dostawa kubków z rysunkiem wybranego rysownika satyrycznego, logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl – 15 000 sztuk
 • Wykonanie i dostawa ręcznika frotte zwijanego w formie maskotki serduszko z logotypem kampanii “Twoja Krew-Moje Życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl – 10 000 sztuk

Poniżej przedstawiamy przykładowe prezenciki.

[su_custom_gallery source=”media: 3587,3586,3585,3800″ link=”lightbox” width=”200″ height=”140″]

Twoja krew – moje życie (szkoły ponadgimnazjalne)

Projekt Twoje krew - moje życie
Miesiąc temu informowaliśmy Was o tym, że Narodowe Centrum Krwi zaprosiło szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym na temat krwiodawstwa. Projekt prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. “Twoja krew – Moje życie”.
Projekt powstał przy zaangażowaniu centrów krwiodawstwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Zgłoszenia można było wysyłać do 23 października 2013 roku. Projekt cieszy się dużym zainteresowanie wśród szkół. Na apel zamieszczony w internecie odpowiedziało 12 szkół z różnych regionów Polski.

Szkoły, które zakwalifikowały się do ww. projektu:

 1. XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
 2. Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach (Chodzież, Rataje)
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Wszystkie szkoły, które się zgłosiły otrzymają pakiet edukacyjny oraz gadżety z logo ogólnopolskiej akcji promującej krwiodawstwo “Twoja krew – moje życie”. Wyżej wymieniony pakiet edukacyjny składa się z kilku scenariuszy, które opisują sposób organizacji spotkań zarówno z młodzieżą gimnazjalną jak i rodzicami uczniów. Zestaw zawiera dodatkowo quiz oraz ankietę. Do materiałów zostanie dołączony również film edukacyjny.
Celem projektu edukacyjnego jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem ? krwią, którego w żaden sposób nie można wyprodukować, ponieważ może go podarować tylko człowiek.

Wierzymy, że w ramach wzajemnej współpracy zaszczepimy w młodych ludziach szlachetną ideę honorowego krwiodawstwa, dzięki czemu zwiększymy grupę regularnych dawców krwi w Polsce. – dyrektor Narodowego Centrum Krwi dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis

Projekt edukacyjny “Twoja krew – Moje życie”

Program edukacyjny "Twoja krew - moje życie"

Narodowe Centrum Krwi zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym na temat krwiodawstwa. Projekt prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. “Twoja krew – Moje życie”, realizowanej zgodnie z programem zdrowotnym pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: nck@nck.gov.pl w terminie do 23 października 2013 roku. Celem projektu edukacyjnego jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem – krwią, którego w żaden sposób nie można wyprodukować, ponieważ może go podarować tylko człowiek.

Zasady uczestnictwa:

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie edukacyjnym na temat idei honorowego krwiodawstwa można przesyłać do 23 października 2013 r. na adres:
Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nck@nck.gov.pl

2. Trzy szkoły, które jako pierwsze prześlą zgłoszenie udziału w przeprowadzeniu pakietu lekcji edukacyjnych (minimum 3 lekcje) na temat idei honorowego krwiodawstwa, zostaną zakwalifikowane do przeprowadzenia pilotażowego projektu i otrzymają gadżety promujące honorowe krwiodawstwo:

35 szt. koszulek z rysunkiem znanego polskiego rysownika Andrzeja Mleczko,
35 szt. pamięci przenośnych USB,
35 szt. smyczy,
35 szt. długopisów.

3. Trzy pierwsze szkoły, które przystąpią do realizacji programu edukacyjnego otrzymają komplet materiałów edukacyjnych:

Informacje wprowadzające do scenariuszy.
Scenariusz nr 1 – “Twoja krew – Moje życie” – CZY WARTO BYĆ KRWIODAWCĄ?”.
Scenariusz nr 2 – “Twoja krew – Moje życie” – CZY MOGĘ BYĆ HONOROWYM KRWIODAWCĄ?
SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI W RAMACH KAMPANII “Twoja krew – Moje życie”.
Quiz do scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Ankieta ewaluacyjna do scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Film edukacyjny.

4. W ramach projektu edukacyjnego, Narodowe Centrum Krwi umożliwi zakwalifikowanym do przeprowadzenia cyklu lekcji edukacyjnych na temat promocji honorowego krwiodawstwa szkołom, zwiedzenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podczas wycieczki młodzież będzie mogła zobaczyć jak w praktyce przebiega proces oddawania krwi, a także pozna technikę preparatyki, badania donacji, przechowywania oraz wydawania krwi i jej składników – czyli etapy, które są dostępne wyłącznie dla wąskiej grupy osób.

5. Młodzież szkolna z wytypowanych szkół będzie mogła podzielić się swoimi odczuciami z przeprowadzonych lekcji edukacyjnych oraz wycieczki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w formie: reportaży z wycieczki (filmy, zdjęcia, opisy z wycieczki, komiksy), które będą zamieszczane na stronie internetowej www.twojakrew.pl.

www.twojakrew.pl

Program Zdrowotny “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Przetargi w ramach kampanii “Twoja krew – moje życie”

Kolejnych kilka przetargów zostało ogłoszonych w ramach kampanii propagującej honorowe krwiodawstwo “Twoja krew – moje życie”. Tym razem przetargi zostały ogłoszone na kilka gadżetów dla dawców krwi. Zgodnie z ogłoszeniem Narodowe Centrum Krwi zamawia:

Poz. 1 Wykonanie i dostawa toreb eko z logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl,
poz. 2 Wykonanie i dostawa toreb na zakupy składanych w etui z plastikowym karabinkiem z logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl

Całkowita wielkość lub zakres:
Poz. 1) 8 000 sztuk.
Poz. 2) 8 000 sztuk.

WYKONANIE I DOSTAWA RĘCZNIKA FROTTE Z LOGOTYPEM KAMPANII ,”TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ: www.twojakrew.pl

Całkowita wielkość lub zakres:
7 200 sztuk.

Wykonanie i dostawa ręczników frotte zwijanych w formie maskotki (serduszko) z logotypem kampanii “Twoja krew – moje życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl,

Całkowita wielkość lub zakres:
10 000 sztuk

Torba Eko z logotypem kampanii "Twoja krew - moje życie"

Twoja Krew – Moje Życie

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przetarg na gadżety dla honorowych krwiodawców w ramach kampanii “Twoja Krew – Moje Życie”. Kampania ta jest częścią większego programu “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” (moduł promowania krwiodawstwa). Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.

 • Dostawa zawieszek na szyję (tzw. smyczy) z logotypem kampanii “Twoja Krew – Moje Życie”
  w liczbie 100 000 sztuk.
 • Dostawa pamięci zewnętrznej usb w formie bransoletki z logotypem kampanii “Twoja Krew – Moje Życie”
  w liczbie 40 000 sztuk
 • Dostawa i wykonanie koszulek bawełnianych z nadrukiem i logotypem kampanii “Twoja Krew – Moje Życie”
  w liczbie 100 000 sztuk
 • Dostawa stojaków typu roll-up z logotypem kampanii “Twoja Krew – Moje Życie”
  w liczbie 500 sztuk.
 • Dostawa i wykonanie długopisów logotypem kampanii “Twoja krew – Moje życie”
  w liczbie 200 000 sztuk

Są to tylko grafiki poglądowe.

Kampania społeczna “Twoja krew – moje życie!”

Rusza kampania społeczna “Twoja krew – Moje życie”, która jest częścią programu zdrowotnego “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, ogłoszonego w czerwcu 2009 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Program będzie realizowany do 2014 roku.
Krwi nie może zabraknąć – dane dotyczące jej zapasów na terenie całego kraju monitorowane są na bieżąco a stan rezerw przekazywany jest do Narodowego Centrum Krwi (NCK). Utrzymywana jest również stała współpraca Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zapewnienia pełnego zabezpieczenia zapasów krwi i jej składników. Staraniom NCK musi jednak towarzyszyć regularny wzrost liczby dawców krwi w kolejnych latach, ponieważ okresowo występują jej niedobory. Najdłużej utrzymują się w okresie wakacyjnym, kiedy zwiększona liczba wypadków powoduje, że zapotrzebowanie na krew wzrasta, a część stałych dawców przebywa na urlopach. Większe ilości krwi są niezbędne do przeprowadzenia wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, wykonywanych głównie w dużych miastach, na terenie których znajdują się szpitale kliniczne.
Ponadto istnieje szereg innych barier dla wzrostu liczby stałych dawców krwi, m.in. są to bariery światopoglądowe. Polacy wierzą w wiele mitów na temat krwiodawstwa. Przełamanie negatywnego nastawienia i przekonanie Polaków o konieczności zwiększenia grupy regularnych dawców krwi to główne priorytety kampanii “Twoja krew – Moje życie”.
Program wspiera wiele znanych i lubianych osób, w tym m.in.: Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Skrzynecka, Urszula Dudziak, Katarzyna Montgomery, Ewa Pacuła, Magdalena Stużyńska, Monika Pyrek, Ryszard Kalisz, Zbigniew Wodecki, Piotr Gąsowski, Piotr Galiński, Rafał Bryndal, Mariusz Kiljan, Andrzej Młynarczyk i zespół Zakopower.

Dlaczego dawcy nie otrzymują wynagrodzenia za oddaną krew?

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(…)
Art. 3. 1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników. Wyjątki od tej zasady określa ustawa


DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r
(…)
Artykuł 20
Dobrowolne nieodpłatne oddawanie krwi
1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki zachęcania do dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi z myślą o zapewnieniu jak najszerszego zaopatrzenia w krew i składniki krwi.
(…)
(23) Dobrowolne nieodpłatne oddawanie krwi jest czynnikiem sprawczym podnoszenia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi i tym samym przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi. Należy wspierać wysiłki Rady Europy na tym polu i podejmować wszelkie niezbędne środki propagowania dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi w drodze podejmowania odpowiednich środków i inicjatyw oraz zapewnienia krwiodawcom większego uznania opinii publicznej, co jednocześnie zwiększa samowystarczalność. Należy tu posłużyć się definicją dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi sformułowaną przez Radę Europy

 


W odniesieniu do uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi należy podkreślić, że krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe i dobrowolne i nie może ono pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Dlatego też każda decyzja o ewentualnym rozszerzeniu uprawnień przysługujących Honorowym Dawcom Krwi podejmowana jest w kontekście obowiązujących przepisów prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego, które jednoznacznie stanowi, że? oddawanie krwi, osocza lub składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Wyłącza to również przyznanie wynagrodzenia w formie wypoczynku, który wykracza poza czas odpowiednio konieczny do oddania krwi i dojazdu. Drobne dowody uznania, napoje i zwrot kosztów podróży są zgodne z pojęciem dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi?. Uprawnienia dla Honorowych Dawców Krwi należy rozpatrywać nie w kontekście głównych przesłanek determinujących donację, a dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Krew nie jest produktem, jest darem dla drugiego człowieka. Należy pamiętać, że biorcami krwi są osoby chore, dlatego niezwykle istotne jest, aby pobudki związane z oddawaniem krwi wynikały z potrzeby serca i były szlachetne oraz świadome. Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków.

Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu

Masz tatuaż? Oddaj krew!

Tomasz ma 35 lat i pracuje w służbie więziennej. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Tatuaż, jaki sobie wykonał stał się inspiracją do powstania akcji społeczno-informacyjnej polskiej branży tatuażu pt. “Masz tatuaż? Oddaj krew”.

– Pomysł akcji powstał, gdy zobaczyłem tatuaż, który został umieszczony w naszym serwisie TattooArtist.pl. Był to zupełnie inny pomysł niż standardowe tatuaże, np. z grupą krwi. Zacząłem drążyć temat u tatuażysty, który go wykonał a następnie u Tomasza, który go sobie wytatuował. Okazało się, że Tomasz ma 35 lat i pracuje w służbie więziennej. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Tak w skrócie powstała idea akcji, która ma nakłonić do oddawania krwi i obalić mit, że ten kto ma tatuaż nie może tego zrobić. Wakacje zaś to najtrudniejszy czas bo krwi brakuje – tłumaczy Krzysztof Piekło z TattooArtist.pl.

Do akcji przyłączyli się tatuażyści oraz najstarszy polski magazyn o sztuce tatuażu wydawany od 2007 roku. Akcję swoim patronatem objęło Narodowe Centrum Krwi.

– Chciałem tatuaż z grupą krwi, ale zależało mi by był unikatowy. Większość osób ma standardowe tatuaże na przedramieniu. Pomyślałem więc, że połączenie worka, do którego pobierana jest krew z dopisaną grupą krwi będzie czymś niecodziennym. Pomysł ten przedstawiłem Michałowi Bryndalowi, a projekt, który zrobił był dokładnie tym, o co mi chodziło. Tatuaż pokazuje, że oddane mam ponad 20 litrów krwi i jestem Honorowym Dawcą Krwi – Zasłużonym dla Zdrowia Narodu oraz informuje jaką mam grupę krwi – opowiada Tomasz Tausznik z Opola.

Tomasz oddaje krew od 2005 roku. Pierwsza donacja miała miejsce jak był w wojsku.

– Wtedy oddałem krew by uzyskać dwa dni wolnego. Jednak po wyjściu z wojska dalej oddawałem krew. Myślę, że oddawanie krwi jest jak nałóg. Jak Ci się spodoba chcesz to powtórzyć. Z czasem zdałem sobie sprawę, że oddając krew ratuję czyjeś życie. Dodatkowo, moja grupa krwi, tj. ORH- jest akceptowana przez każdego biorcę, co czyni ją uniwersalną i zarazem bardzo potrzebną – dodaje Tomasz Tausznik

Ciekawostką jest fakt, że jest to pierwszy w życiu tatuaż Tomasza.

– Pomyślałem, że to świetny pomysł. Worek z krwią od początku wydawał się być strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Stwierdziłem, że muszę przy tatuowaniu dać z siebie 200%, bo choć sam ze względów zdrowotnych niestety nie mogę być dawcą krwi, to w 100% popieram takie działania. To bardzo szlachetne pomagać innym. W trakcie tatuowania dużo rozmawialiśmy o oddawaniu krwi, o potrzebie niesienia pomocy innym, również o przypadku Tomka. Wszyscy obecni w studiu byli pod wrażeniem tego wyniku – 20 litrów krwi. Jeśli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić ile jest to krwi to niech ustawi obok siebie 20 kartonów mleka – mówi tatuażysta Michał Bryndal, ze Studia “Bez Bólu Tattoo” w Opolu.

Oddawania krwi nie trzeba się bać! Oddawanie krwi nie boli! Sama donacja trwa ok 10 min. Przy pobieraniu krwi lub jej składników używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku.

– Sam tatuaż nie jest przeszkodą do oddania krwi czy szpiku. Odliczam dni, kiedy będę mógł znowu oddać krew. Po zrobieniu tatuażu obowiązuje 6 miesięczna dyskwalifikacja z oddawania krwi. Jednak po tym czasie donacja jest możliwa, wystarczy tylko chcieć. Jak dotąd nie wymyślono zamiennika krwi. Więc serdecznie zachęcam wszystkich do oddawania krwi, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna nam czy naszym bliskim – podsumowuje Tomasz Tausznik.

– Osoby, które miały wykonany tatuaż mogą oddawać krew. Komunikat skierowany do dużej grupy miłośników tatuaży i piercingu jest doskonałym przykładem, że mity na temat krwiodawstwa należy przełamywać. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie oddawania krwi i jej składników, wystarczy odczekać 6 miesięcy od wykonania tatuażu, by móc ratować zdrowie i życie drugiego człowieka. Krew jest bezcennym lekiem, którego nie można kupić ani wyprodukować, może go ofiarować wyłącznie człowiek – powiedziała dr n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

Dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa, że krew jest potrzebna każdego dnia i nie da się jej wytworzyć w laboratorium. Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, które utraciły swoją własną krew w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, osobom z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także pacjentom z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii, kobietom w ciąży, dzieciom i noworodkom.

(…)

Więcej informacji jest dostępnych na stornach internetowych: Narodowego Centrum Krwi, Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”. Krew to dar życia – zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddaj krew i uratuj zdrowie i życie człowiekowi.

Kontakt :
Krzysztof Piekło
TattooArtist.pl
Tel. 695 36 36 10
Mail: k.pieklo(małpa)tattoartist.pl

Oddając krew odpowiedzialnie, ratujesz życie

Oddając krew odpowiedzialnie ratujesz życie

INFORMACJA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH DLA KRWIODAWCÓW
O czym musisz wiedzieć przed oddaniem krwi:
Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a krętkiem kiły, wirusem HIV (odpowiedzialnym za AIDS), wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV). Jeśli test wypadnie dodatnio, krew nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.
Ryzyko stwarzają:
1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami.
4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku HIV (AIDS), krętka kiły lub wirusów zapalenia wątroby typu B lub C (żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio).
Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie.
Przy dodatnich wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza. Ponadto informacje o dodatnich wynikach badań zostaną przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz.U. poz. 1118).
Dziękujemy za współpracę.

Jeżeli w swoim życiu podejmowałeś ryzykowne zachowania mogące prowadzić do zakażenia, zrób test na HIV. Możesz to zrobić anonimowo i bezpłatnie w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych: http://www.aids.gov.pl/pkd
Jeżeli oddałeś już krew a podejrzewasz, że możesz być zakażony, zgłoś to w centrum krwiodawstwa.

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi ulotkami.

Oddając krew odpowiedzialnie ratujesz życie

Oddając krew odpowiedzialnie ratujesz życie

1 2 3 4