DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Rodzaje preparatów – tabela


krwiodawstwo
SKRÓT NAZWA JEDN. ML
KPK  Krew Pełna Konserwowana  450±10ml 
NU KPK  Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej  100 ml 
NUR KPK  Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej    200 ml 
NUR KPK  Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej    100 ml 
KKCz  Koncentrat Krwinek Czerwonych bez kozucha leukocytarno – płytkowego  280±50 ml 
KKCz  Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna    100 ml 
KKCz  Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna    50 
MRUKKP  Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  6 jedn.   
MUKKP  Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  1 jedn.+/-50ml   
MUKKP  Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  2 jedn.   
NKKCz  Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna    50 
NKKCz  Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych  jedn.  250±50 ml 
NKKCz  Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna    100 ml 
UKKCz  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych  280 ± 50 ml 
UKKCz  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna    100 ml 
NUKKCZ  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych  280±50 ml 
UKKCz  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna    50 ml 
NUKKCz  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna    100 ml 
NUKKCz  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna    50ml 
PKKCz  Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 1x     
PKKCz  Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 2x     
PKKCz  Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 3x     
MUKKP  Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  6 jedn.   
UKKP  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  1 jedn.   
UKKP  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  2 jedn.   
KKP- Af  Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy  1 prep = 6 jedn   
MUKKP  Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  5 jedn.   
MR UKKP  Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  5 jedn.   
FFP  Osocze świeżo –mrożone z krwi pełnej  ± 200 ml 
FFP  Osocze świeżo – mrożone z krwi pełnej po karencji  ± 200 ml 
FFP  Osocze Świezo Mrożone – porcja pediatryczna po karencji    ± 50 ml 
  Do ceny składników napromieniowanych dolicza się koszty transportu Kalisz – Poznań – Kalisz     
  Na indywidualne zamówienia lekarzy wykonujemy wszystkie składniki przewidziane przepisami wg indywidualnych kalkulacji.     
       
  Krioprecypitat   
U KKP  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  5 jedn.   
U KKP  Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  6 jedn.   
NU KKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej   
NU KKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej  6 jedn.   
NU KKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej  2 jedn.   
NUKKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej  1 jedn.+/-50 ml   
UR KKP  Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  5 jedn.   
NURKKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  2 jedn.   
NUR KPK  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  1 jedn.+/-50ml   
MRUKKP  Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  2 jedn.   
MRUKKP  Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej  1jedn. +/-50ml   
NURKKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  5 jedn.   
NURKKP  Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  6 jedn.   
URKKP  Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  6 jedn.   
URKKP  Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  2 jedn.   
URKKP  Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej  1 jedn.+/-50ml   

Opis wszystkich preparatów krwiopochodnych

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

W 2016 roku portal krwiodawcy.org odwiedziliście:
1 499 057 razy
Dziękujemy!

Źródło: Google Analytics 2016