Biało-czerwone logo portalu w postaci pojemnika na krew oraz napisu krwiodawcy.org

krwiodawstwo

odznaczenia państwowe

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadaniu odznaczeń i orderów za zasługi
w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa.

Podstawa prawna:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997.78.483)
Art. 138 Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.
- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2022 poz. 1031)
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2021 poz. 1749)
Art. 7. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Podaj dalej

Podziel się informacjami ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych lub na maila

Kropla krwi z logo facebook Kropla krwi z logo twitter Kropla krwi z logo instagram Kropla krwi z logo youtube Kropla krwi z kopertą

Każdego dnia ratujecie Państwo życie i zdrowie drugiego człowieka. Dziękujemy!