Zanim przeczytasz informację o chorobie COVID-19 zamieszczoną poniżej prosimy Cię abyś nie rezygnował z oddawania krwi jeżeli przeciwwskazania zdrowotne z którymi za chwilę się zapoznasz Ciebie nie dotyczą.
Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją okreslonej liczby dawców Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna.
Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.

Dawca Dyskwalifikacja
1. Dawcy z potwierdzonym COVID-19 Nie mogą czasowo oddawać krwi ani jej składników.
2. Dawcy prawdopodobnie/potencjalnie narażeni na zakażenie SARS-nCoV-2 (nadzór epidemiologiczny) Mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub w trakcie diagnostyki
3. Dawcy po powrocie z kraju z utrzymującą się lokalną transmisją zakażeń SARS-nCoV-2 na poziomie wyższym niż na terenie Polski Mogą oddawać krew lub jej składniki po okresie nie krótszym niż 10 dni od powrotu do Polski
4. Dawcy, którzy wyzdrowieli z potwierdzonego COVID-19 Mogą oddawać krew lub jej składnik po okresie nie krótszym niż: 14 dni od uzyskania dwóch udokumentowanych negatywnych wyników badania na obecność RNA SARS-nCoV-2 z górnych dróg oddechowych, lub 14 dni po zakończeniu izolacji.
5. Dawcy, którzy objęci byli kwarantanną Mogą oddawać krew/osocze po okresie nie krótszym niż 10 dni od jej zakończenia.

Sytuacja epidemiologiczna dotycząca COVID-19 (10.12.2020)

Zgodnie z zaleceniami ECDC, GIS oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w związku z występowaniem na tych terenach zakażenia SARS-CoV-2 osoby powracające z następujących terenów są dyskwalifikowane na 10 dni od daty powrotu do Polski:
1. Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej
2. Kraje Unii Europejskiej: Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Słowenia, Węgry.


Wszystkich dawców powracających z zagranicy prosimy o to żeby obserwowali swój stan zdrowia i w przypadku gdy wystąpią objawy infekcji (stan podgorączkowy, gorączka, kaszel, katar, zaburzenia smaku i węchu) nie zgłaszali się do punktów krwiodawstwa.

Prosimy równiez o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników osoby mające objawy, które mogą wskazywać na zakażenie. Są to objawy grypopodobne takie jak :

- gorączka,
- suchy kaszel,
- płytki oddech/duszności,
- ból mięśni,
- zmęczenie,
- rzadziej : ból gardła.

Zakażenie rozprzestrzenia się drogą kropelkową (przebywanie w bliskiej odległości z osobą zarażoną - kichanie, kaszel, rozmowa) lub wirus dostaje się do naszego organizmu przez śluzówki oczu, nosa, jamy ustnej, przeniesiony przez dotyk nieumytymi rękami z takich powierzchni jak stoły, klamki, poręcze gdzie może utrzymywać się przez kilka dni.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują u dawców badań na wykrycie wirusa SARS-SoV-2.


Dawca w poczuciu odpowiedzialności samodzielnie dyskwalifikuje się i nie przychodzi do centrum jeżeli nalezy do którejś z w/w grup dawców, którzy podlegają wykluczeniu.


Zwracamy się również do dawców z prośbą o nie przychodzenie do punktu krwiodawstwa z osobami trzecimi; zwłaszcza dziećmi.


Na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu.


UWAGA DAWCO!
BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA DODATKOWE PROCEDURY
- rejestracja wizyty na konkretną godzinę przez telefon lub internet
- w przypadku kolejki zachowanie 2 metrowych odstępów
- wstępny pomiar temperatury
- pojedyncze wpuszczanie do punktu
- dodatkowe dezynfekcje rąk
- zakładanie maseczki
- dodatkowa ankieta dotyczaca pobytu zagranicą i stanu zdrowia


Wszystko to dla Waszego bezpieczeństwa ...


UWAGA!
Przed udaniem się do punktu krwiodawstwa sprawdź na stronie internetowej centrum czy nie zaszły zmiany np. w godzinach otwarcia:


RCKiK_w_Białymstoku - RCKiK_w_Bydgoszczy - RCKiK_w_Gdańsk - RCKiK_w_Kaliszu - RCKiK_w_Katowicach - RCKiK_w_Kielcach - RCKiK_w_Krakowie - RCKiK_w_Lublinie - RCKiK_w_Łodzi - RCKiK_w_Olsztynie - RCKiK_w_Opolu - RCKiK_w_Poznaniu - RCKiK_w_Raciborzu - RCKiK_w_Radomiu - RCKiK_w_Rzeszowie - RCKiK_w_Słupsku - RCKiK_w_Szczecinie - RCKiK_w_Wałbrzychu - RCKiK_w_Warszawie - WCKiK_Warszawa - CKiK_MSW_Warszawa - RCKiK_we_Wrocławiu - RCKiK_w_Zielonej Górze

Nie rezygnuj jeśli nie musisz ...