fbpx

Czy mogę skorzystać tylko z jednego dnia wolnego?

W dniu 25 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Honorowym Dawcom Krwi i jej składników. W przedmiotowej ustawie zawarty jest zapis, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługuje, m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

Mając na uwadze sygnały napływające od Honorowych Dawców Krwi w kontekście chęci skorzystania z dnia wolnego wyłącznie w dniu donacji, co wynika ze specyfiki niektórych zakładów pracy, wskazanym byłoby dokonanie tego w porozumieniu z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (tj. czy zaświadczenie powinno odnosić się do jednego czy dwóch dni wolnych od pracy) poprzez złożenie stosowanego oświadczenia. Wówczas Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wystawiłoby zaświadczenie uprawniające do dnia wolnego wyłącznie w dniu donacji.

UWAGA!
Jednakże biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć dzień wolny, tj. zrekompensowanie wydatku energetycznego związanego z donacją krwi, w tym ewentualnie z towarzyszącym donacji stresem (który może mieć w indywidualnych przypadkach różne nasilenie), przedmiotowe zaświadczenia nie mogą być wydawane tylko na dzień przypadający po dniu donacji, ponieważ nie byłoby to zgodne z tym celem.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.