DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Biuletyn informacyjny PSCH

krwiodawstwo

Programy Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne:
Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne (2015.02.17)
Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne (2013.05.29)
Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne (2011.09.26)
„Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011” (2011.01.07)

Hemofilia jest skazą krwotoczną. Chorzy na hemofilię nie krwawią szybciej niż pozostałe osoby, ale w niektórych przypadkach mogą krwawić dłużej. Krew chorych na hemofilię nie ma wystarczającej ilości jednego z czynników krzepnięcia. Czynniki krzepnięcia są składnikami krwi, które umożliwiają jej krzepnięcie. Poniżej podajemy linki do biuletynu informacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016