Odznaki HDK

odznaki hdk zhdk

Odznaki jakie może otrzymać zasłużony honorowy dawca krwi

Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
Pobierz: Przykładowy formularz wniosku o nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Pobierz: Przykładowy formularz wniosku o wydanie duplikatu legitymacji “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostaje nadana zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
zdjęcie odznaki
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
wzór odznaki
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
zdjęcie legitymacji
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
wzór legitymacji
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru wniosku o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez Komisję do spraw opiniowania ww. wniosków powołaną Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki ,”Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz.15), Narodowe Centrum Krwi przedstawia dostępną wersję elektroniczną ww. wzór wniosku. Załączony wzór wniosku obowiązuje od 01 października 2010 roku.
Wniosek HDK-ZdZN dla St.HDK (pdf)
Wniosek HDK-ZdZN dla St.HDK (doc)
Wniosek HDK-ZdZN dla PCK (pdf)
Wniosek HDK-ZdZN dla PCK (doc)
Archiwum: Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu (nieaktualna stara wersja)

Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 1. osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
 2. jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
 3. inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.
odznaka honorowa PCK 4 Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Nadawana po co najmniej 3-letniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
odznaka honorowa PCK 3 Odznaka honorowa PCK III stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia
odznaka honorowa PCK 2 Odznaka honorowa PCK II stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia
odznaka honorowa PCK 1 Odznaka honorowa PCK I stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia
odznaki honorowe pck odznaki honorowe pck
Podstawa prawna: Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK zatwierdzony uchwałą nr 12/2010 z dn. 19.06.2010 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK
Archiwum: Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzony uchwałą nr 12/06 z dn. 25.06.2006 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK (nieaktualna stara wersja)

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża indywidualny
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża zbiorowy

Kryształowe Serce

kryształowe serce Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie “Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:

 • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
  – krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
  – pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.
Podstawa prawna: Zasady nadawania wyróżnienia “Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia “Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia “Kryształowe Serce”

Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‘dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Brązowy Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Formularz wniosku o nadanie orderu-odznaczenia (pdf)
Formularz wniosku o nadanie orderu-odznaczenia (doc)

odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Archiwum

Inne odznaczenia

Tablica 84 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Odznaczenie “Kryształowe Serce”
 • 2. Odznaka jubileuszowa 50-lecia PCK “Za Długoletnią Pracę”
 • 3. Odznaka jubileuszowa 15-lecia PCK “Za Aktywną Pracę”
 • 4. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 I stopnia z miniaturką
 • 5. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 II stopnia z miniaturką
 • 6. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 III stopnia z miniaturką
 • 7. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 IV stopnia z miniaturką
 • 8. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 stopnia
 • 9. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 2 stopnia
 • 10. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia
 • – Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odmiana
 • 11. Złota Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 12. Srebrna Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 13. Brązowa Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 14. Odznaka Instruktora Społecznego Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1958
 • 15. Odznaka “Siostra PCK” nr egz. 29301
 • 16. Odznaka złota III st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 17. Odznaka srebrna II st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 18. Odznaka brązowa I st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 19. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Szkolenia Młodszych Pielęgniarek PCK wz. z 1952 z miniaturką
 • 20. Odznaka pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

odznaki hdk pck
Tablica 85 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Odznaka Honorowa X-lecia Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 • 2. Odznaka Honorowa “Zasłużony Działacz Klubu” HDK PCK przy GPBP w Gorzowie
 • 3. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 • 4. Odznaka Honorowa XXV-lecia HDK PCK w Gorzowie Wlkp.
 • 5. Odznaka Honor. “Służba Budowlanej Krwi” Klubu HDK PCK przy GKB w Gorzowie.
 • 6. Odznaka Honorowa “Zasłużony dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi”
 • 7. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK Huty Warszawa
 • 8. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ZNTK Pruszków I stopnia
 • 9. Odznaka Honorowa “Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1
 • 10. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.1
 • 11. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 2st. wz.1
 • 12. Odznaka Honor. “Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
 • 13. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
 • 14. Odznaka Honorowa 20 Lat Klubu HDK ZNTK Pruszków
 • 15. Medal XXV-lecia Klubu HDK PCK przy Kopalni Węgla Brunatnego “Bełchatów”
 • 16. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.1 lakierowana
 • 17. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.1 lakierowana
 • 18. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.2 emaliowana
 • 19. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.2 emaliowana
 • 20. Odznaka Pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

odznaki hdk pck
Tablica 86 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Złota Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 2. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 3. Brązowa Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 4. Srebrna Odznaka “DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK “ZWART” w Warszawie z miniaturką
 • 5. Brązowa Odznaka “DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK “ZWART” w Warszawie z miniaturką
 • 6. Srebrna Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 • 7. Brązowa Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 • 8. Brązowa Odznaka “Za Ratowanie Życia” Klubu HUK PCK przy “ZWAR” w W-wie
 • 9. Złota Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 10. Srebrna Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 11. Brązowa Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 12. Złota Odznaka “Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
 • 13. Srebrna Odznaka “Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
 • 14. Odznaka Honorowa “Za Zasługi dla PCK woj. Gorzowskiego” – Oznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie

odznaki hdk pck
Tablica 87 – ODZNAKI “PCK”

 • 1. Order Koła i klubu HDK im. H. Dunaszta w Rudzie Śląskiej
 • 2. Odznaczenie Honorowe “Zasłużony” Klub HDK im H. Dunanta w Rudzie Śląskiej
 • 3. Odznaka Honorowy “Zasłużony” klub HDK przy KWK “Pokój” w Rudzie Śląskiej
 • 4. Odznaczenie Honorowy “Zasłużony dla Klubu HDK “Strażak” w Błoniu

Źródło: http://asnieg.klub.chip.pl

Partnerzy

Ministerstwo Zdrowia Narodowe Centrum Krwi Lubię pomagam Legion HDK Wampiriada PCK

Zaprenumeruj przez e-mail

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 83 pozostałych subskrybentów

Światowy Dzień Krwiodawcy za …