Woodstock 2014

Wodstock 2014 pobór krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po razy 9 organizuje zbiórkę krwi w czasie Przystanku Woodstock!

W tym roku zbiórka potrwa od 30 lipca (środa) do 2 sierpnia (sobota) i odbędzie się w punktach zlokalizowanych na Alei Milenijnej przy Młynie Jula w Kostrzynie nad Odrą.

Minione 9 lat pokazało, że zbiórka festiwalu stała się dla ogromnej części jego uczestników tradycją i odwiedziny punktu krwiodawstwa są obowiązkowym punktem programu. Cieszy nas fakt, że wśród tak wielu atrakcji młodzi ludzie znajdują czas by podzielić się tym, co najcenniejsze – swoją krwią.
Rok rocznie w okresie wakacyjnym borykamy się z niedoborami krwi a akcja podczas Przystanku Woodstock pozwala zapewnić szpitalom tak potrzebną w tym czasie krew.

Dzięki krwi oddanej przez honorowych dawców w latach poprzednich udało się uratować zdrowie a nawet życie kilku tysiącom osób. Mamy nadzieję, że w tym roku dawcy również chętnie wezmą udział w akcji.

Wyniki akcji z poprzednich lat (dane są uzyskane zarówno z WOŚP jak i prasy)

Woodstock 2014 – ?

Woodstock 2013 – b/d

Woodstock 2012 – 1600 osób – 720 litrów
(mniejsza liczba dawców w związku z oddaleniem punktu poboru krwi)

Woodstock 2011 – 2875 osób – 1294 litry

Woodstock 2010 – 2957 osób – 1330 litrów

Woodstock 2009 – 2376 osób – 1069 litra

Woodstock 2008 – 1474 osób – 663 litry

Woodstock 2007 – 1417 osób – 637 litrów

Woodstock 2006 – 756 osób – 340 litrów

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Brakuje krwi

Brakuje krwi

Brakuje krwi

Lato to czas, w którym wielu z nas wyjeżdża na urlopy, a studenci i uczniowie mają wakacje. Jest to więc szczególnie trudny okres dla służby krwi, ponieważ zapotrzebowanie na krew nie zmniejsza się, a z powodu urlopów mniej osób zgłasza się do jej oddania. W czasie wakacji wzrasta liczba wypadków, gdzie niejednokrotnie potrzebna jest krew. Krwi nie może wyprodukować żadne urządzenie. Może ona pochodzić tylko od zdrowego dawcy- drugiego człowieka, który oddając krew, obdarowuje cząsteczką siebie inną osobę. Oddając krew ratujesz życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji Ktoś będzie mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje. Nie przechodź obojętnie obok placówek służby krwi oraz ambulansów do poboru krwi! Odpowiednia, stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiemy w którym momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.
Żródło: RCKiK Katowice

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Nowy budynek Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim

   16 czerwca 2014 roku oddano do użytku nowy budynek Terenowego Oddziału w Bielsku Podlaskim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Do tej pory oddział był umiejscowiony w SP ZOZ Bielsk Podlaski. Jednak zmiana adresu nie będzie problemem dla dawców gdyż nowa siedziba jest umiejscowiona tylko kilkadziesiąt metrów od starego miejsca pobrań. Krwiodawcy z Bielska Podlaskiego i pobliskich okolic będą mogli oddawać krew w o wiele lepszych warunkach niż do tej pory.

Teraz będzie dwa razy tyle miejsca i więcej stanowisk do poboru krwi – mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku prof. Piotr Radziwon

   W uroczystości otwarcia uczestniczył wiceminister Cezary Rzemek. Za swoje zaangażowanie w rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w województwie podlaskim został on uhonorowany najważniejszym lokalnym wyróżnieniem ? Złotą Kroplą. Nagrodę wręczył dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

    Inwestycja kosztowała 1.300.000 zł. Ministerstwo Zdrowia wspiera działania publicznej służby krwi w całej Polsce. Co roku na dofinansowywane zadań w zakresie publicznej służby krwi Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze środków ministra zdrowia przeznacza się ponad 80 mln zł.

   Ministerstwo Zdrowia prowadzi również program zdrowotny „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, na którego realizację przeznacza rocznie 13 mln zł. Do tej pory w ramach programu wydano ponad 60 mln zł, co pozwoliło m.in. na zakup 19 mobilnych punktów poboru krwi (krwiobusów).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014 (cz.3)

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Krwiodawstwo a ogólna opieka zdrowotna

   14 czerwca w Światowy Dzień Krwiodawcy WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia wzywa wszystkie państwa do poprawy dostępu do bezpiecznej krwi dla ratowania życia kobiet w ciąży. Taki szybki dostęp do bezpiecznych zapasów krwi do przetoczenia ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia tych kobiet. Ciężkie krwawienie w czasie ciąży, porodu lub po porodzie jest jedną z najczęstszych przyczyn śmierci matek.

Dr Margaret Chan, dyrektor generalny WHO powiedziała: „Jeśli wszystkie placówki położnicze miałyby bezpieczną krew do transfuzji, wiele z tych matek można by uratować”

   Transfuzje zarówno krwi jak i produktów krwiopochodnych pomagają corocznie ratować miliony ludzkich istnień. Pozwalają podtrzymać czynności życiowe pacjentów którzy przebywają w stanie krytycznym a w wielu przypadkach wydłużają długość i jakość życia pacjentów. Podawana krew pomaga w przeprowadzeniu skomplikowanych zabiegów medycznych i operacji chirurgicznych. Krew jest szeroko wykorzystywana w położnictwie ratując zdrowie i życie kobiet po porodzie. W krajach nisko i średnio rozwiniętych, oddaną krew w największym stopniu wykorzystuje się w leczeniu powikłań w ciąży i anemii dzieci. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych transfuzje są najczęściej stosowane w chirurgii serca, leczeniu podtrzymującym życie, przy przeszczepach, chirurgii ogólnej, przy dużych urazach oraz w terapii nowotworów.

   Istnieją jednak kraje gdzie są nadal utrzymywane zbyt małe zapasy bezpiecznej krwi a sam dostęp do niej jest utrudniony. Dziś w wielu krajach zwłaszcza w tych o niskich i średnich dochodach dostęp do tej krwi jest skrajnie niewystarczający. Państwa z Afryki Subsaharyjskiej, które mają najwyższy wskaźnik śmiertelności matek na świecie, średnio 510 zgonów na 100 000 żywych urodzeń, mają niestety również najniższe oceny jeżeli chodzi o ilość oddawanej krwi.

   Według najnowszych badań WHO dotyczących bezpieczeństwa i dostępności krwi aż w 40 krajach afrykańskich uzyskuje się mniej niż 10 oddań na 1000 mieszkańców w ciągu roku; w 25 z nich pobiera się natomiast krew, która w 50% nie spełnia kryteriów, które to są wymagane do przeprowadzenia bezpiecznego procesu transfuzji. W krajach o wysokim dochodzie natomiast dokonuje się około 35 donacji na 1000 mieszkańców w ciągu roku. W wielu krajach członkowie rodzin są zmuszani do oddawania krwi lub znajdowania dawców, którzy oddadzą krew dla konkretnej osoby w sytuacji kryzysowej. Tak zły stan krwiodawstwa powoduje znaczne opóźnienia w uzyskaniu odpowiedniej ilości krwi do leczenia, a także naraża kobiety na ryzyko infekcji przenoszonych przez krew. W krajach rozwijających się służby krwi stoją przed wielkim wyzwaniem. Muszą dążyć do zwiększenia dostępności do krwi i produktów krwiopochodnych tak aby zagwarantować odpowiednią ilość jednostek krwi zapewniając przy tym również jej wysoką jakość, która gwarantowałaby pełne bezpieczeństwo dla biorców. Istnieje wyraźna różnica w poziomie dostępu do bezpiecznej krwi między krajami bogatymi i biednymi.

„Bezpieczne transfuzje krwi są jednymi z kluczowych interwencji ratującymi życie, które powinny być dostępne we wszystkich placówkach, które zapewniają doraźną opiekę położniczą w nagłych wypadkach” – powiedział Dr Edward Kelley (WHO). „W 2014 r. sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej krwi i opieki położniczej nadal pozostaje wyzwaniem. Jego brak jest przyczyną wysokiej śmiertelności okołoporodowej w wielu krajach.”

   Odpowiednią ilość bezpiecznej krwi można zapewnić tylko dzięki regularnym donacjom honorowych dawców krwi. Ta grupa jest najbezpieczniejszą grupą krwiodawców. Występowanie infekcji przenoszonych przez krew właśnie w tej grupie jest najniższe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postawiła sobie za cel aby we wszystkich państwach do 2020 roku krew była pozyskiwana bezpłatnie w 100% od dawców honorowych. Oparcie krwiodawstwa o wolontariuszy pozwala zminimalizować występowanie niedoborów.

   WHO twierdzi, że zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich dostaw krwi i produktów krwiopochodnych powinna być integralną częścią wysiłków każdego kraju na rzecz poprawy stanu zdrowia matek. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca również, aby każdy kraj stworzył narodowy program dotyczący krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz podjął natychmiastowe działania w celu wprowadzenia go w życie. System taki miałby na celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości oraz dostępności do krwi i produktów krwiopochodnych na takim poziomie aby zaspokoić potrzeby wszystkich pacjentów, którzy wymagają transfuzji. Narodowym programom powinny towarzyszyć odpowiednie uregulowania prawne wspierające wprowadzanie jednolitych standardów norm w temacie jakości oraz bezpieczeństwa krwi oraz produktów krwiopochodnych. Wszystkie działania związane z pobraniem krwi, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i dystrybucją powinny być koordynowane na szczeblu krajowym poprzez skuteczną organizację i zarządzanie. W Polsce dokonuje tego Ministerstwo Zdrowia poprzez Narodowe Centrum Krwi. Programem Zdrowotny dotyczącym krwiodawstwa i krwiolecznictwa w naszym kraju jest natomiast program pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

Początki Światowego Dnia Krwiodawcy

   Pierwszy Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzono w 2004 r. Już w następnym roku w trakcie 58 Światowego Zgromadzenia Zdrowia dzień ten został zatwierdzony i ogłoszony jako coroczne globalne wydarzenie (Rezolucja WHA58.13). Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest co roku na całym świecie 14 czerwca. Celem obchodzenia tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat krwiodawstwa, a także okazja by podziękować dawcom za ich dobrowolnie i bezinteresowne przekazywanie krwi, które stanowi wkład w ratowanie życia i poprawę stanu zdrowia innych ludzi w tym kobiet w ciąży. Światowy Dzień Krwiodawcy ma również ustalone na przyszłość cele m.in. uświadomić ludziom na całym świecie potrzebę stworzenia dostępu i właściwego wykorzystania bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych oraz potrzeba zaangażowania o wiele większej liczby osób w regularne, dobrowolne i nieodpłatne oddawanie krwi. Obecnie w 73 krajach więcej niż 90% donacji pochodzi od honorowych dawców krwi (38 krajów o wysokich dochodach, 26 krajów o średnich dochodach i 9 krajów o niskich dochodach). Około połowy tych oddań jest w krajach wysoko rozwiniętych, które stanowią tylko 15% populacji świata.

   .Dzień 14 czerwca jest dniem urodzin Karla Landsteinera (1868-1943) austriackiego biologa i lekarza, uważanego za prekursora nowoczesnych transfuzji krwi. W 1901 roku Landsteiner odkrył grupy krwi w układzie ABO, stworzył nowoczesny system klasyfikacji grup krwi i zidentyfikował w 1937 roku wraz z Alexandrem S. Wienerem, czynnik Rh, umożliwiając w ten sposób lekarzom przeprowadzanie transfuzji krwi bez narażania życia pacjentów.
   Dzisiejszy Światowy Dzień Krwiodawcy stanowi również pewnego rodzaju dodatkową pomoc dla publicznej służby krwi, która przez cały rok prowadzi stałe działania i kampanie propagujące krwiodawstwo. W Polsce przykładem może być ogólnopolska akcja „Twoja krew – moje życie”. Obchodzenie tego dnia ma na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie krajowych programów promujących honorowe krwiodawstwo. Nie ma także na celu zastąpienia dni krwiodawstwa, które organizowane są w wielu krajach samodzielnie np. w Polsce Honorowe Dni Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Niektóre z tych świąt odbywają się w tym samym czasie co Światowy Dzień Krwiodawcy, podczas gdy w innych państwach odbywają się w różnych porach roku. W naszym kraju wspomniane wcześniej Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK świętujemy corocznie między 22 a 26 listopada.

Grupy docelowe

   Podstawowymi odbiorcami Światowego Dnia Krwiodawcy są dawcy, którzy regularnie oddają krew oraz zdrowi ludzie, którzy kwalifikują się do oddania krwi jednak jeszcze nie podjęli decyzji o jej oddawaniu czy też robią to sporadycznie. Dla pracowników służby zdrowia, którzy to są odpowiedzialni za ustalanie polityki i programów krajowych wspomagających krwiodawstwo i krwiolecznictwo są ważne zarówno wyżej wspomniane grupy docelowe jak i inne niewymienione jak np. politycy. Partnerzy WHO zarówno międzynarodowi jak i krajowi mają ważną rolę do odegrania, zarówno we wspieraniu poszczególnych krajów w dążeniu do samowystarczalności w obszarze zapewnienia odpowiedniej ilości krwi jak i samym rozpowszechnianiu informacji o honorowym krwiodawstwie i jego roli w codziennym życiu.

Partnerami Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie propagowania krwiodawstwa są:

  • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
  • Międzynarodowa Federacja Organizacji Honorowych Dawców Krwi
  • Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzji Krwi
  • Stowarzyszenia zrzeszające honorowych dawców krwi w poszczególnych państwach

   Hasłem tegorocznej kampanii jest „Bezpieczna krew ratuje życie przyszłym matkom”. Kampania ma zwiększyć świadomość dlaczego we wszystkich krajach dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych jest niezbędny do zapobiegania zgonom kobiet w ciąży i „młodych” matek. Więcej pisaliśmy na ten temat we wcześniejszym wpisie: Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

BAHK – Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa

11.06.2014 – Moja krew, Twoje życie

   W najbliższy piątek 13 czerwca pod hasłem „Moja krew, Twoje życie” rozpocznie się siódma już edycja Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowana przez Fundację PKO Banku Polskiego. Partnerem BAHK jest Narodowe Centrum Krwi.

   Podczas pierwszego etapu, w dniach 13-17 czerwca BAHK pojawi się w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. W kolejnym etapie, który rozpocznie się w okresie wakacyjnym, krwiobusy odwiedzą nadmorskie i górskie miejscowości wypoczynkowe.

   - Krew to niezwykle cenny lek, który ratuje życie wielu osobom. Cieszę się, że nasza inicjatywa z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych, aby pomóc potrzebującym. W ubiegłym roku przyłączyło się do nas prawie 1500 osób, z których 1100 oddało krew po pomyślnym przejściu badań lekarskich. Łącznie zebraliśmy niemalże 500 litrów ? mówi Urszula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

   Te osoby, które nie mają możliwości dołączyć do akcji podczas pierwszego etapu akcji, mogą to zrobić w dogodnym dla siebie terminie. Wystarczy, że zgłoszą się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z certyfikatem pobranym wcześniej ze strony Fundacji PKO Banku Polskiego (www.fundacjapkobp.pl), a następnie podstemplują go i prześlą na adres Fundacji (mail: fundacja@pkobp.pl lub tradycyjną pocztą: Fundacja PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa). Kto dwukrotnie odda krew w ciągu trwania BAHK, otrzyma od Fundacji PKO Banku Polskiego nagrodę niespodziankę.

   Dawcą może być każda osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, która waży nie mniej niż 50 kilogramów. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami powinny trwać minimum 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 – w przypadku kobiet.

   Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa została zapoczątkowana w 2009 roku. Program powstał z inicjatywy pracowników Banku. We wszystkich akcjach w naszych punktach poboru zarejestrowano ponad 5,6 tys. dawców, z czego 4,2 tys., po spełnieniu wszystkich wymagań zdrowotnych, oddało krew. Łącznie potrzebującym przekazano 1 891 litrów tego cennego leku.

BAHK 2014 – I etap zbiórki krwi:

13.06.2014 – Białystok – Krwiobusy: przy Oddziale PKO Banku Polskiego, ul. Kościuszki 16 (Rynek), przy ul. Sienkiewicza 4 (przed restauracją Astoria), godz. 08:00-17:30; RCKiK Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, godz. 07:00-15.00

13.06.2014 – Szczecin – RCKiK Szczecin, al. Wojska Polskiego 80/82, godz. 08:00-15.00

13.06.2014 – Wrocław – RCKiK Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, godz. 07:15-17:00

14-06-2014 – Bydgoszcz – RCKiK Bydgoszcz, Ks. Markwarta 8, godz. 08:00-12:00

14-06-2014 – Sopot – Krwiobus przy Kościele św. Jerzego ul. Kościuszki 1 (róg ul. Bohaterów Monte Cassino), godz. 10:00-14:00

14-06-2014 – Gdańsk – RCKiK Gdańsk, ul. J. Hoene-Wrońskiego 4, godz. 07:15-12.15

16-06-2014 – Katowice – Krwiobus przy ul. Jagiellońskiej 25 (przed wejściem do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), godz. 08:30-14:00

16-06-2014 – Kraków – Krwiobus przy Oddziale 1 PKO Banku Polskiego, ul. Wielopole 4, godz. 09:00-14:00; RCKiK Kraków, ul. Rzeźnicza 11, godz. 07:15-15:00

16-06-2014 – Lublin – Krwiobus przy Oddziale 4 PKO Banku Polskiego, ul. Zana 32, godz. 09:00-15:00; RCKiK Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, godz. 08:00-15:00

16.06.2014 – Poznań – Krwiobus na Placu przy Parku Mickiewicza, ul. Św. Marcina, godz. 09:30-15:00; RCKiK Poznań, ul. Marcelińska 44, godz. 07:00-15:00

16.06.2014 – Warszawa – Krwiobus przy Centrali PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, godz. 08:30-15:00; RCKiK Warszawa, ul. Saska 63/75, godz. 07:00-16:00

17.06.2014 – Częstochowa – Krwiobus przy Placu Władysława Biegańskiego (przed Urzędem Miasta), godz. 10:00-14:00

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014 (cz.2)

Zgon położniczy

Zgon położniczy

   Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule hasłem tegorocznej kampanii Światowego Dnia Krwiodawcy jest

BEZPIECZNA KREW RATUJE ŻYCIE PRZYSZŁYM MATKOM

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce zwrócić uwagę na problem braku zapewnienia wystarczającej ilości bezpiecznej krwi jaki występuje w niektórych regionach świata. Dostęp do bezpiecznej krwi, produktów krwiopochodnych oraz racjonalna i bezpieczna transfuzja krwi pozostaje nadal istotnym wyzwaniem w wielu krajach na całym świecie. Jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet w ciąży i po porodzie są masywne krwawienia. W państwach w których służba krwi nie zabezpiecza odpowiedniej ilości zapasów tego niezastąpionego leku ryzyko śmierci znacząco wzrasta. Ocenia się, że w ogólnej liczbie zgonów kobiet będących w ciąży czy zaraz po porodzie aż 27% z nich następuje z powodu ciężkich, masywnych krwawień. Oczywiście ta procentowa wartość jest wartością uśrednioną. Występują bardzo duże rozbieżności między ilością zgonów młodych matek w krajach wysoko rozwiniętych a krajach rozwijających się. Mimo iż problem nie dotyczy Polski to jednak po przyjrzeniu się liczbom zgonów młodych mam jest nad czym się zastanowić.

   Poziom śmiertelności matek jest w chwili obecnej niedopuszczalnie wysoki. Około 800 kobiet dziennie na całym świecie umiera z powodu powikłań związanych z ciążą lub porodem. W 2013 r. aż 289 000 kobiet zmarło podczas ciąży i bezpośrednio po porodzie. Prawie wszystkie z tych zgonów wystąpiły z powodu niskiej jakości usług medycznych. W większości przypadków można było im zapobiec.

Postęp w obniżaniu współczynnika śmiertelności

   W 2000 r. przyjęte przez wspólnotę międzynarodową Milenijne Cele Rozwoju (MDG)* zakładały poprawienie ogólnego stanu zdrowia młodych matek. Poszczególne kraje zobowiązały się do podjęcia działań, które doprowadziły by do zmniejszenia śmiertelności kobiet w ciąży aż o 3/4. Tak duże obniżenie liczby zgonów ma nastąpić do 2015 roku. Mimo iż rzeczywiście od 1990 roku liczba zgonów położniczych zmalała o 45% to jednak nadal jest zbyt duża. Stosunek liczby zgonów na 100 000 żywych urodzeń malał zaledwie o 2,6% na rok. Roczny spadek założony w MDG wynosił natomiast 5,5%. W Afryce Środkowej i Południowej od 1990 roku wiele krajów zmniejszyło nawet o połowę poziom śmiertelności wśród młodych matek. W innych z kolei częściach globu np. Azji i Afryce Północnej dokonano jeszcze większych postępów. W ciągu 23 lat (1990-2013) w państwach tych regionów liczba zgonów przy porodzie zmniejszyła się nawet o 70 proc. W tej kwestii zostało jednak wiele do zrobienia.

Nazwa państwa (krótka) O jaki procent zmalała liczba zgonów Liczba zgonów na 100 000 żywych urodzeń w 1990 Liczba zgonów na 100 000 żywych urodzeń w 2013
Białoruś 96% 37 1
Mołdawia 93% 430 31
Bhutan 87% 900 120
Kambodza 86% 1200 170
Izrael 84% 12 2
Gwinea Równikowa 81% 1600 290
Polska 81% 17 3
Laos 80% 1100 220
Rumunia 80% 170 33
Bułgaria 78% 24 5

Gdzie występuje najwięcej zgonów położniczych?

   Wysoka liczba zgonów matek w niektórych obszarach świata odzwierciedla nierówności w dostępie do służby zdrowia i zwraca uwagę na rozbieżność między opieką zdrowotną zapewnioną osobom zamożnym a biednym. Prawie wszystkie zgony położnicze (99%) występują w krajach dopiero rozwijających się. 62% zgonów nastąpiło w Afryce subsaharyjskiej a 24% w Azji Południowej. Natomiast na poziomie państw dwa kraje przodują w tych złych statystykach: Indie (50 000 zgonów) oraz Nigeria (40 000 zgonów).

   Średnia wartość współczynnika śmiertelności wśród kobiet podczas porodu wynosi obecnie 210 zgonów na 100 tys żywych urodzeń. Jednak różnice między regionami są ogromne np. wskaźnik śmiertelności matek w 2013 roku w krajach rozwijających się wynosił 230 zgonów na 100 000 żywych urodzeń natomiast w krajach rozwiniętych 16 zgonów na 100 000 żywych urodzeń. Jak widać istnieją bardzo duże różnice między poszczególnymi krajami. Kilka państw ma zatrważająco wysokie wskaźniki śmiertelności, które znacznie odbiegają od wcześniej podanych średnich wartości i w skrajnych przypadkach wynoszą one około 1000 zgonów na 100 000 żywych urodzeń. Do państw o najwyższym wskaźniku śmiertelności należą m.in:

Nazwa państwa (krótka) Liczba zgonów Na 100 000 mieszkańców
Sierra Leone 1 100 100 000
Czad 980 100 000
Republika Środkowoafrykańska 880 100 000
Somalia 850 100 000
Burundi 740 100 000
Kongo 730 100 000
Sudan Południowy 730 100 000
Wybrzeże Kości Słoniowej 720 100 000
Gwinea 650 100 000
Liberia 640 100 000
Niger 630 100 000
Kamerun 650 100 000
Liberia 640 100 000

   Jak łatwo zauważyć wszystkie te kraje leżą w środkowej i południowej części Afryki. Są tylko dwa państwa z poza tego kontynentu z tak dużymi wskaźnikami: Afganistan (440) oraz Haiti (380). W odróżnieniu od wcześniej wymienionych dwa kraje Afryki subsaharyjskiej miały nietypowo jak na ten obszar niski wskaźnik śmiertelności. Były to Przylądek Zielonej Nadziei oraz Mauritius z odpowiednio 53 i 73 zgonami na 100 000 żywych urodzeń. Mimo dużych kontrastów między danymi krajami istnieją również duże różnice w obrębie tego samego państwa np. między liczbą zgonów kobiet z wysokim i niskim dochodem albo liczbą zgonów kobiet mieszkających na terenach wiejskich i w miastach.

   Dla porównania współczynniki śmiertelności wśród kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce i u naszych sąsiadów:

Nazwa państwa (krótka) Liczba zgonów Na 100 000 mieszkańców
Białoruś 1 100 000
Polska 3 100 000
Czechy 5 100 000
Niemcy 7 100 000
Słowacja 7 100 000
Litwa 11 100 000
Ukraina 23 100 000
Rosja 24 100 000

    Ryzyko śmierci kobiety w ciąży lub po porodzie jest najwyższe wśród dorastających dziewcząt, czyli w wieku poniżej 15 roku życia. W krajach rozwijających się to właśnie w tej grupie powikłania w wyniku ciąży i porodu są jedną z głównych przyczyn śmierci. Kobieta we wspomnianych wcześniej krajach ma również więcej dzieci (ciąż) niż kobieta w krajach rozwiniętych, a przez to również ryzyko śmierci jest wyższe. W krajach np. Europy Zachodniej prawdopodobieństwo, że 15-letnia dziewczyna umrze z powodu ciąży wynosi 1 do 3700. Natomiast w krajach dopiero rozwijających się ryzyko jest o wiele większe i wynosi 1 do 160. Nie wspominając już o takich państwach jak Czad czy Somalia gdzie to samo ryzyko wynosi odpowiednio 1 do 16 czy 1 do 18.

Jakie są główne przyczyny śmierci kobiet w ciąży?

    Kobiety umierają w wyniku komplikacji powstałych podczas ciąży, w czasie i po porodzie. Większość tych powikłań pojawiło się podczas ciąży, inne z kolei powikłania mogły występować już przed zajściem w ciążę a ciąża spowodowała tylko ich „rozwój”. Do poważnych powikłań, które stanowią przyczynę 75% wszystkich zgonów zaliczamy:

  1. ciężkie krwawienie (najczęściej krwawienie po porodzie)
  2. infekcje/zakażenia (zwykle po porodzie)
  3. nadciśnienie tętnicze podczas ciąży (rzucawka i stan przedrzucawkowy)
  4. powikłania przy przewozie
  5. źle wykonane zabiegi aborcji

Przyczyną reszty zgonów są choroby takie jak malaria czy AIDS. Zdrowie matki i zdrowie noworodka są ze sobą ściśle powiązane. Prawie 3 mln noworodków umiera w ciągu roku, a dodatkowe 2,6 mln dzieci rodzą się martwe.

W jaki sposób przeciwdziałać?

    Zgonom przyszłych matek można jak najbardziej zapobiec np. poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej. Rozwiązania zapobiegające przed powikłaniami są dobrze znane. Wszystkie kobiety potrzebują stałego dostępu do opieki prenatalnej w ciąży, opieki ze strony wykwalifikowanego personelu zarówno podczas porodu jak i wsparcia w pierwszych tygodniach po porodzie. Jest to szczególnie ważne, aby wszystkie porody były odbierane przez wykwalifikowanych specjalistów. Stworzone plany opieki prenatalnej dotyczące okresu ciąży powinny zawierać wszystkie ważniejsze badania i zabiegi. Te natomiast wykonywane dokładnie i terminowo mogą sprawić wielką różnice. Jest to sprawa życia i śmierci.
Masywne krwawienie po porodzie jeśli wystąpi może zabić zdrową kobietę w ciągu godziny. Wstrzykiwanie oksytocyny, od razu po porodzie skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia takiego krwotoku.
Zakażenia/infekcje po porodzie mogą być wyeliminowane, jeśli praktykowana jest higiena oraz jeżeli oznaki infekcji są szybko rozpoznawane i leczone odpowiednio szybko.
Stan przedrzucawkowy powinien być wykryty i odpowiednio nadzorowany wraz z innymi powikłaniami zagrażającymi życiu. Podawanie leków, takich jak siarczan magnezu w stanie przedrzucawkowym może obniżyć u kobiety ryzyko zachorowania na rzucawkę.
W celu uniknięcia części zgonów kobiet w ciąży, jest również niezbędne zapobieganie niechcianym ciążom (zwłaszcza w okresie początku ciąży). Wszystkie kobiety zwłaszcza w młodym wieku powinny mieć zapewniony dostęp do antykoncepcji, aborcji w zakresie dopuszczonym przez prawo oraz odpowiedniej jakości opieki po dokonanym zabiegu.

Dlaczego kobiety nie dostają opieki jakiej potrzebują?

    Jest mało prawdopodobne aby biedne kobiety w odległych miejscach Afryki otrzymały odpowiednią opiekę zdrowotną. Jest to jednak szczególnie ważne dla regionów o niskiej liczbie wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, czyli w subsaharyjskiej Afryce i Azji Południowej. Podczas gdy poziom opieki prenatalnej w ostatniej dekadzie wzrósł w wielu częściach świata, tylko 46% kobiet w krajach słabo rozwiniętych korzysta z wykwalifikowanej opieki podczas porodu. Oznacza to, że miliony urodzeń nie są odbierane przez położne, lekarzy lub wykwalifikowane pielęgniarki. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych praktycznie wszystkie kobiety mają co najmniej 4 wizyty w ramach opieki prenatalnej. Opiekują się nimi wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia zarówno podczas porodu jak i po porodzie. W krajach o niskich dochodach ponad jedna trzecia wszystkich kobiet w ciąży nie ma nawet zalecanych 4 wizyt w ramach opieki prenatalnej.

Polska a świat

    Na całe szczęście Polski bezpośrednio problem braku krwi czy też braku samej opieki nad kobietami w ciąży nie dotyczy. Jeżeli już dotyczy to w znacznie mniejszym stopniu niż w państwach wymienionych wyżej. Wiemy jednak, że honorowi dawcy krwi mają i u nas swój pośredni udział w pomaganiu kobietom w ciąży. Chociażby wspomnieć tu można produkowaną z ludzkiego osocza Immunoglobulinę anty-D. Wymieniona immunoglobulina stosowana jest do zapobiegania wystąpieniu choroby hemolitycznej noworodków wywołanej przenikaniem przez łożysko przeciwciał anty-Rh z krwi matki. Przeciwciała te skierowane przeciw krwinkom czerwonym płodu mogą powodować niedokrwistość hemolityczną noworodka. Powoduje to niszczenie krwinek płodu. W chwili obecnej przy poprawnie prowadzonej ciąży ryzyko jakichkolwiek komplikacji jest jednak niewielkie.
*Milenijne Cele Rozwoju (MDG) to najważniejsze zadania, jakie wyznaczyło WHO i które członkowie ONZ zobowiązali się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ do 2015 roku. Jest to osiem zadań – osiem obszarów najważniejszych działań: żywienie dzieci, zdrowie matki i dziecka, zdrowie reprodukcyjne, szczepienia, HIV/ADIS, gruźlica, malaria, choroby zaniedbane, woda i kanalizacja.

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Światowy Dzień Krwiodawcy 2014

Światowy Dzień Krwiodawcy
   Już za tydzień, a dokładniej 14 czerwca będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Krwiodawcy. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2004 roku w celu upamiętnienia urodzin Karla Landsteinera, który to w 1901 roku odkrył grupy krwi. Austriacki lekarz za swoją pracę w 1930 roku otrzymał Nagrodą Nobla.

   Hasło tegorocznej kampanii brzmi: BEZPIECZNA KREW RATUJE ŻYCIE PRZYSZŁYM MATKOM (tłumaczenie własne). W tym roku akcja ma zwiększyć świadomość ludzi w następującym temacie: dlaczego tak ważne jest zapewnienie we wszystkich krajach w odpowiednio krótkim czasie dostępu do bezpiecznej krwi jak i jej składników. Ma nam uzmysłowić w jaki sposób taki dostęp może zapobiec śmierci przyszłych matek.

   Światowa Organizacja Zdrowia zachęca wszystkie państwa, a także swoich krajowych i międzynarodowych partnerów do opracowywania planów działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych i szybkich transfuzji krwi, które to zapobiegały by w znacznym stopniu występowaniu zgonów matek w wyniku powikłań ciążowych.

   Powyższe działania mogą obejmować organizowanie wydarzeń, spotkań okolicznościowych, publikację artykułów w czasopismach naukowych zarówno regionalnych, krajowych czy też międzynarodowych a także zachęca do podjęcia innego typu działań, które mogłyby pomóc w promowaniu przewodniej idei tegorocznej kampanii Światowego Dnia Dawców Krwi.

   Co roku, 14 czerwca, wiele państw na całym globie obchodzi Światowy Dzień Dawców Krwi. To wydarzenie ma zwiększyć wiedzę wśród ludzi na temat jak bardzo potrzebnym i niezastąpionym lekiem jest krew oraz jak ważne jest zapewnienie dostępu do niej. Święto to jest też okazją do złożenia podziękowań na ręce wszystkich honorowych dawców, którzy oddając dobrowolnie i nieodpłatne krew ratują innym ludziom zdrowie a nawet życie.

   Każdego dnia, około 800 kobiet umiera z powodu komplikacji zaistniałych podczas trwania ciąży. Statystyki te dotyczą głównie krajów rozwijających się. Ponad połowa tych zgonów występuje na obszarze krajów położonych w części Afryki południowej, a prawie jedna trzecia z kolei ma miejsce w Azji Południowej. Ryzyko umieralności matek przy porodzie jest najwyższe wśród nastoletnich dziewcząt poniżej 15 roku życia. Obfite krwawienie podczas porodu jak i po urodzeniu dziecka jest główną przyczyną śmiertelności, stanów chorobowych oraz niepełnosprawności noworodków. Dostęp do bezpiecznej i występującej w wystarczającej ilości krwi połączony z racjonalną i bezpieczną transfuzją, pozostaje jednak wciąż wielkim wyzwaniem w wielu krajach.

Co roku dokonuje się
107 milionów
pobrań krwi na całym świecie
W krajach słabo rozwiniętych
65% transfuzji krwi
jest wykonywanych dzieciom poniżej 5 roku życia.
Celem WHO jest aby do
2020 roku
100% donacji pochodziło od honorowych dawców krwi

Cele tegorocznej kampanii

- Ministerstwa zdrowia, szczególnie w krajach o wysokiej śmiertelności matek zobowiązują się do podjęcia konkretnych kroków w celu zapewnienia, że służby opieki zdrowotnej w ich krajach poprawią dostęp dla kobiet po porodzie do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych pozyskanych od honorowych dawców krwi .
- Jednostki Służby Krwi w krajach dotkniętych wysoką śmiertelnością matek skupią się na działaniach, które zapewnieniom wystarczające stany magazynowe bezpiecznej krwi do przyszłych transfuzji. W tym celu przeprowadzą aktywną kampanię informacyjną w trakcie Światowego Dnia Krwiodawcy.
- Programy opieki prenatalnej włączą się w działania informacyjne podczas Światowego Dnia Krwiodawcy
- Światowa Organizacja Zdrowia oraz jej partnerzy z całego świata będą informować w jaki sposób krew pobrana od dawców honorowych może i ratuje życie przyszłym matkom na całym świecie

Tegoroczny gospodarz Światowego Dnia Krwiodawcy – Sri Lanka

   Ogólnoświatowym gospodarzem Światowego Dnia Dawców Krwi w 2014 r. jest Sri Lanka. Poprzez uruchomienie ogólnokrajowej służby krwi, Sri Lanka promuje honorowe krwiodawstwo, aby zwiększyć dostęp do bezpiecznej i występującej ilości krwi potrzebnej podczas transfuzji. Główne wydarzenie będzie miało miejsce w Colombo oczywiście w dniu 14 czerwca.

Poprzedni artykuł na temat Światowego Dnia krwiodawcy: Światowy Dzień Krwiodawcy 2013
Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Wampiriada na Uniwersytecie Wrocławskim

Od 2 do 4 czerwca odbędą się akcje poboru krwi na Uniwersytecie Wrocławskim. Pobory krwi będą przeprowadzone w ramach studenckiej ogólnopolskiej akcji Wampiriada. Zachęcamy do uczestnictwa! Będzie można również zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku :)

Wampiriada na Uniwersytecie Wrocławskim

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Zmiana zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla ZHDK

Informacja ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
- inwalidzi wojenni i wojskowi;
- kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
- uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
„Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.”

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Wiosenne Wampiriady w Gdańsku, Zielonej Górze i Łodzi

Zapraszamy pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do wzięcia udziału Wampiriadzie. Jest to cykliczna akcja oddawania krwi, odbywająca się podczas Bachanaliów.

Misją Wampiriady jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia. Celem organizatorów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wagi jaką stanowi ten niewielki z pozoru gest. Wychodząc nie tylko do studentów, ale także do pracowników uczelni, stwarzana jest możliwość oddania krwi w krótszym czasie i bez potrzeby wychodzenia poza uczelniane mury. W pięciu poprzednich edycjach akcji zgłosiło się 914 chętnych do oddania krwi. Spośród nich krew oddało 550 osób, co w ostateczności dało ok. 250 litrów krwi. Wampiriada stanowi przede wszystkim doskonałą okazję do edukacji w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szerzenia idei uczestnictwa w akcjach charytatywnych oraz kreowania postaw prospołecznych czy propagowania prozdrowotnego stylu życia. Impreza skierowana jest do studentów, absolwentów oraz pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także maturzystów.

Wampiriada odbędzie się 12 maja br., (poniedziałek), w godz. 9.00 – 13.00 na Kampusie A, w bud. A-29 przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a (siedziba wydziałów nauk ścisłych).

Wampiriada w Zielonej Górze

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego już po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zwaną Wampiriadą. Pod hasłem wiosennej edycji „Bieg, w którym nie ma przegranych” kryją się fakty o nieustannej walce osób, które liczą na dar krwi.

Wiosenna akcja na pewno odbije się szerokim echem wśród młodzieży akademickiej i nie tylko, ponieważ organizatorzy nawiązali współpracę z wieloma firmami oraz mediami, które wsparły akcję i zadbały o atrakcyjne nagrody oraz nagłośnienie akcji.

4 DNI, 4 WYDZIAŁY, 4 ZBIÓRKI KRWI !!!
12 maja – Wydział Nauk Społecznych
13 maja – Wydział Prawa i Administracji
26 maja – Wydział Ekonomiczny
27 maja – Wydział Biologii

Wampiriada w Gdańsku

Wampiriada zbliża się do naszych uczelni wielkimi krokami – to już 24. raz!
Niezwykłe wydarzenie, w którym warto wziąć udział nie tylko, żeby oddać pół litra czerwonego płynu, ale również po to, by zarejestrować się w bazie dawców szpiku!
Wampiriada to akcja honorowego krwiodawstwa organizowana dwa razy do roku na łódzkich uczelniach przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego. Podczas Wampiriady tysiące studentów oddaje honorowo krew na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, w zamian za co otrzymuje koszulkę Wampira, osiem czekolad, batonik i napój energetyczny.
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! Sprawdźcie, kiedy Wampir pojawi się na naszych uczelniach!
(wszystkie akcje odbywają się w godzinach 10-16, chyba że zaznaczono inaczej)

Poniżej informacje, gdzie i kiedy możecie spotkać Wampira:
19.05.2014 (poniedziałek) – Wydział Prawa i Administracji UŁ – hol za aulą czerwona 1 piętro + SZPIK, ul.Kopcińskiego 8/12
20.05.2014 (wtorek) – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – sala E-106 +SZPIK, ul. Stafanowskiego 18/22
21.05.2014 (środa) – Wydział Filologii UŁ – sala gimnastyczna+SZPIK, ul. Kościuszki 65
22.05.2014 (czwartek) – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – sala F12+SZPIK, ul. POW 3/5
24.05.2014 (sobota) – Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi – ośrodek Angelika, ul. Rzgowska 17a
26.05.2014 (poniedziałek) – Stołówka Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 3a
27.05.2014 (wtorek) – Wydział Zarządzania UŁ – sala 115+SZPIK, ul. Matejki 22/26
28.05.2014 (środa) – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM,
sala śniadaniowa+SZPIK, ul.Pomorska 251 (10 – 14)
29.05.2014 (czwartek) – Akademia Muzyczna, sale 76 i 78, ul. Gdańska 32 (10 – 14)
02.06.2014 (poniedziałek ) – VIII Dom Studenta Politechniki Łódzkiej – sala Eldorado, ul. Radawańska 40/42
04.06.2014 (środa) – Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej – sala 36+SZPIK, Al. Politechniki 12
05.06.2014 (czwartek) – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ – sale 5,7+SZPIK, ul. Styrska 20/26
09.06.2014 (poniedziałek) – Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi+SZPIK, ul. Jana Muszyńskiego 2
PÓŁ LITRA ODDAJESZ – WAMPIREM SIĘ STAJESZ!

Wampiriada w Łodzi

Podziel się na Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone